گزارش کار آزمایشگاه مدار های الکتریکی

گزارش کار آزمایشگاه مدار های الکتریکی

گزارش کار آزمایشگاه مدار های الکتریکی

فهرست مطالب
آزمایش شماره :۱
موضوع آزمایش: بررسی قانون اهم ، قوانین ولتاژها وجریانهای کرشهف ، قوانین تقسیم ولتاژوتقسیم جریان
۱-۱: بررسی قانون اهم
روش آزمایش
:۲-۱ بررسی تقسیم ولتاژ و ولتاژ کرشهف ((KVL
:۳-۱ بررسی تقسیم جریان در شاخه های موازی و قانون جریان کرشهف((KCL

آزمایش شماره:۲
مدار را ببندید و توسط اهم متر دیجیتالی مقاومت   را از دو سر a , b اندازه گیری کرده و با نتایج آزمایشهای قبلی مقایسه کرده و نتیجه گیری کنید.

آزمایش شماره :۳
موضوع آزمایش:بررسی قانون جمع آثار و قضیه انتقال حداکثر توان
۱-۳بررسی قانون جمع آثار
:۲-۳ قضیه انتقال حداکثر توان
نتیجه آزمایش

آزمایش شماره :۴
موضوع: بررسی سلف در جریان مستقیم و متناوب
۱-۴ببسی سلف در جریان مستقیم

آزمایش شماره :۵
موضوع:بررسی رفتار گذاری خازن (پاسخ گذاری (RC
۱-۵بررسی شارژ خازن
ولتاژ خازن در هر لحضه
۲-۵بررسی دشارژ خازن


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.