مقاله آمار بیکاری

مقاله آمار بیکاری

آمار بیکاری
بخشی از متن:
درصدی از افراد در نیروی کار که از داشتن شغل محروم هستند، نرخ بیکاری می گویند. بیکاری در جامعه عوامل متعددی می تواند داشته باشد و اینکه کدامیک از این عوامل اهمیت بیشتری در چارچوب اقتصادی دارند، مورد اختلاف اقتصاددانان با دیدگاه های مختلف است.به عنوان مثال مونیتاریست ها معتقدند کنترل تورم باعث افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد شده و در درازمدت باعث افزایش میزان اشتغال در جامعه می شود. از طرف دیگر پیروان تئوری های کنزی بر کاستن از شدت چرخه های اقتصادی تاکید می کنند و برای دستیابی به آن، مدیریت منحنی تقاضا را در اقتصاد پیشنهاد می کنند.در مورد چگونگی اندازه گیری میزان بیکاری نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد و سیاستمداران در جهت اهداف خود شیوه های مختلفی را برای اندازه گیری نرخ بیکاری به کار می گیرند. به طور کلی عام ترین تعریف از نرخ بیکاری برحسب درصد به شکل زیر بیان می شود.

فهرست مطالب:
آمار و نرخ بیکاری
نرخ بیکاری
هزینه شخصی بیکاری
هزینه اجتماعی بیکاری
نرخ طبیعی (نرخ تعادلی) بیکاری
رابطه نرخ بیکاری و نرخ تورم
تورم
محاسبه نرخ تورم
بیکار
انواع بی‌کاری
آثار بی‌کاری
عوارض بیکاری و عدم تامین بیمه بیکاری
خواست و مطالبه بیمه بیکاری و راههای تحقق آن
جمع بندی ونتیجه
جدول فراوانی
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی و چند بر
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
میانگین
واریانس
ضریب تغییرات
بحث و نتیجه گیری
ریشه کنی بیکاری با فرهنگ سخت کوشی
روایت مرکز آمار از نرخ بیکاری
منابع و ماخذ


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما