مقاله اختلالات وسواسی

مقاله اختلالات وسواسی

اختلالات وسواسی
اختلال وسواس
زمینه و هدف: در جهان امروز ، بهداشت روان از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا در عصری زندگی  می کنیم که به موازات پیشرفتهای تکنولوژیک، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی؛ نابسامانیهای روانی و عصبی روز به روز در حال گسترش است. اختلال وسواسی- اجباری (OCD ) یک اختلال اضطرابی بوده و مشخص می شود با وجود وسواسها یا اجبارهایی مکرر و چنان شدید که رنج و عذاب قابل ملاحظه ای را برای فرد به بار می آورد و باعث اتلاف وقت بیمار می گردند و در عملکرد شغلی و اجتماعی او افت قابل ملاحظه ای را به وجود می آورند. این پژوهش با هدف تعیین  میزان آگاهی و نگرش جمعیت شهری گناباد در رابطه با  OCD انجام شده است.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی است و در آن ۲۵۲ نفر از افراد سطح شهر گناباد که به شیوه  طبقه ای تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه‌ی پژوهشگر ساخته که بر اساس معیارهای تشخیصی OCD   DSM IV طراحی گردیده، جهت تعیین میزان آگاهی و نگرش افراد نسبت به OCD استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که۴/۵۰ درصد واحدهای پژوهش نسبت به علائم OCD از آگاهی ضعیف و تنها ۴/۴% از آگاهی خوب برخوردار بودند. همچنین۴/۰درصد واحدهای پژوهش نگرش ضعیف نسبت به وسواس داشته و ۴/۷۵ درصد نگرش درسطح خوب داشتند. استفاده از آزمون مجذورکای تفاوت آماری معنی‌داری بین عوامل جمعیت شناختی و نگرش افراد نشان داد. بین سطح آگاهی واحدهای پژوهش با تحصیلات آنان ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت. همچنین ۷۷%واحدهای پژوهش آگاهی ضعیف درزمینه علایم OCD و۹/۸۴ درصد آگاهی ضعیف نسبت به علل ایجاد کننده OCD و ۸/۹۴ درصد نسبت به درمان OCD آگاهی ضعیف داشتند. همچنین۸/۴۴ درصد واحدهای پژوهش نمی دانستند جهت درمان OCD باید به کدام متخصص  مراجعه کنند.

اختلال وسواس اجباری
آمار گسترش و افزایش روزافزون بیماری روحی و های روانی که بیش از هر قشر دیگری، نسل جوان را تهدید و بنیان بسیاری از خانواده ها را نیز دچار تزلزل و آشفتگی می کند، لزوم توجه به اینکه جامعه افسرده و عصبی نیاز به یک تجدید روحیه و روان شناسی اجتماعی اساسی دارد را بیشتر نمایان می کند.
اینکه بسیاری از ما در برخوردهای روزانه خود با همکاران و…….


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما