مقاله رابطه بین اخلاق کاری و تعهد کارکنان

مقاله رابطه بین اخلاق کاری و تعهد کارکنان

رابطه بین اخلاق کاری و تعهد کارکنان

مقاله رشته مدیریت
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق کار و ابعاد آن با تعهد کارکنان در اداره کل بهزیستی استان گیلان می باشد. این پژوهش به روش توصیفی است. در تحقیق حاضر جامعه آماری کارکنان ادارات بهزیستی استان گیلان که شامل ۱۳۰۰ نفر از کارکنان است و بر اساس جدول مورگان حجم نمونه ای حدود ۳۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب و به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند.

در این تحقیق جهت اخلاق کاری از پرسشنامه سی پتی شامل ۵۰ سوال و جهت تعهد کارکنان از پرسشنامه آلن و مایر شامل ۲۴ سوال استفاده گردید. یافته های بدست امده از تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین اخلاق کاری و تعهد کارکنان می باشد.

این مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (دی ۱۳۹۲) ارائه شده و حاوی ۸ صفحه می باشد.


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما