پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس

پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی قاطعیت راتوس شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی مقاله بیس تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه ارزیابی قاطعیت از ۳۰ گویه تشکیل شده است که توسط راتوس (۱۹۷۳) ساخته شده است که به منظور ارزیابی رفتار قاطعانه و سنجش میزان قاطعیت فرد بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۶ نقطه ای می باشد ،هر چه نمره کسب شده به (۳-) یعنی «کاملاً با خصوصیات من تفاوت دارد» نزدیک تر باشد، رفتار فرد از قاطعیت بیشتری برخوردار است . این روند در سایر عبارات معکوس بوده بدین معنی که هرچه میانگین کسب شده به (۳+) یعنی «کاملاً این طور هستم» نزدیک تر باشد، رفتار فرد قاطعانه تر است. امتیاز نهایی پس از تغییر علایم مثبت یا منفی، به دست می آید. دامنه امتیازات از ۹۰- تا ۹۰+ بوده و هر چه امتیازات به ۹۰+ نزدیکتر، نشان دهنده قاطعیت بیشتر و بالعکس امتیازات نزدیکتر به ۹۰-، بیانگر قاطعیت کم در رفتار فرد است.

روایی و پایایی پرسشنامه

راتوس (۱۹۷۳)، فوچ و همکاران (۱۹۸۲) و کوئیلان و همکاران (۱۹۷۷) ضریب همبستگی سوالات ابزار را مطلوب به دست آورده اند. همچنین قبلاً روایی و پایایی این پرسشنامه در داخل کشور توسط سیدفاطمی و همکاران مورد تأیید قرار گرفته است .جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آزمون مجدد با فاصله دو هفته ای استفاده شد که با ضریب  همبستگی بالایی را نشان داد .در مطالعه خوشنوای فومنی، ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای آزمون قاطعیت راتوس برابر مطلوب به دست آمد. در مطالعه سیدفاطمی و همکاران (۱۳۹۲) جهت تعیین ضریب پایایی آزمون قاطعیت راتوس پرسشنامه مربوطه در اختیار ۳۰ نفر از دانشجویان پرستاری که جزء شرکت کننده در مطالعه نبودند ولی ویژگی های اصلی نمونه های مورد مطالعه را داشتند قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ مطلوب گزارش کرده است.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (خارجی و ایرانی )
تعریف مفهومی و عملیاتی:دارد
مقاله بیس : دارد
نوع فایل:(word)
تعداد صفحات: ۸
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما