پرسشنامه انتظارات قبل از سفر گردشگر

پرسشنامه انتظارات قبل از سفر گردشگر

انتظارات قبل از سفر گردشگر

معرفی پرسشنامه
پرسشنامه انتظارات قبل از سفر گردشگر شامل ۳۴ سوال است.

پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ و………

روایی
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). و………

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

انتظارات: انتظارات سطحی از خدمات است که به عقیده ی مشتری باید از سوی عرضه کننده ارائه شود (Lewis, 1993؛ به نقل از رحیمی اندآنی، ۱۳۹۳).
رضایتمندی: در تعاریف مربوط به انتظارات قبل و بعد از سفر آنچه پر رنگ تر است، رضایتمندی است. در گردشگری، رضایتمندی عمدتا تابعی از انتظارات قبل از سفر و تجربیات بعد از سفر است.

تصویر ذهنی: تصویر ذهنی نسبت به یک مکان، مجموعه ای از عقاید، ایده ها و احساسات است که فرد نسبت به آنجا دارد (کاتلر و همکاران، ۱۹۹۴؛ به نقل از رحیمی اندآنی، ۱۳۹۳).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش انتظارات قبل از سفر گردشگر از طریق پرسشنامه ای که به این منظور ساخته شده است اندازه گیری می شود.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF: دارد
تعداد سوال:  ۳۴ سوال
تعداد مولفه:  تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
تعداد صفحات:۶
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.