آموزش قوانین بازی تنیس

آموزش قوانین بازی تنیس

قوانین و مقررات بازی تنیس

پیشگفتار
فدراسیون بین المللی تنیس حاکم بر بازی تنیس بوده و حقوق و مسئولیتهای آن شامل تعیین قوانین بازی مىباشد . برای حمایت و پشتیبانی از فدراسیون بین المللی تنیس ، کمیته قوانین تنیس پایه گذاری شده است که مرتباً بر بازىها و قوانین آن نظارت نموده و پیشنهاداتی را برای تغییر قوانین چه بصورت دائمی چه بصورت مقطعی برای دوره ای محدود ، به هیئت سرپرستان ITF ارائه میدهند . این هیئت پیشنهادات را در مجمع عمومی سالانه ITF که بالاترین مرجع برای ایجاد تغییرات در قوانین تنیس است ، مطرح مىنماید.

در طی سالهای اخیر تعداد موضوعات قابل تغییر محدود بوده، اما با ارائه قوانین در یک زبان مدرن و با قابلیت پیگیری ساده و مرتب منجر به کاهش تعداد قوانین شده است . به منظور مرجعیت و قابلیت پیگیری در این ویرایش جدید ، شماره قانون قدیمی در پرانتز آورده شده است .

نکته : غیر در موارد مشخص شده ، همه موارد برای قوانین تنیس مردان ، شامل زنان نیز مىشود .

فهرست مطالب
پیش گفتار
قانون ۱ – زمین
قانون ۲ – لوازم ثابت
قانون ۳ – توپ
قانون ۴ – راکت
قانون ۵ – امتیاز در گیم
قانون ۶ – امتیاز در ست
قانون ۷ – امتیاز در مسابقه
قانون ۸ – زننده توپ و گیرنده توپ
قانون ۹ – انتخاب زمین و سرویس
قانون ۱۰ – تغییر زمین
قانون ۱۱ – توپ در بازی
قانون ۱۲ – برخورد توپ با خط
قانون ۱۳ – برخورد توپ با لوازم ثابت زمین
قانون ۱۴ – ترتیب سرویس
قانون ۱۵ – ترتیب دریافت در بازی دوبل
قانون ۱۶ – سرویس
قانون ۱۷ – زدن توپ
قانون ۱۸ – خطای پا
قانون ۱۹ – خطای سرویس
قانون ۲۰ – سرویس دوم
قانون ۲۱ – زمان زدن و دریافت توپ
قانون ۲۲ – تکرار حرکت در طی سرویس
قانون ۲۳ – تکرار حرکت
قانون ۲۴ – بازیکن امتیاز بازی را از دست میدهد
قانون ۲۵ – برگردان خوب
قانون ۲۶ – مانع , توقف
قانون ۲۷ – تصحیح خطاها
قانون ۲۸ – وظایف مقامات رسمی در زمین
قانون ۲۹ – بازی ادامه دار
قانون ۳۰ – مربیگری
قوانین تنیس با صندلی چرخدار
ضمیمه I  – توپ
دسته بندی سطوح زمین بازی از نظر گام
ضمیمه  II – راکت
ضمیمه  III – تبلیغات
ضمیمه  IV- روشهای دیگر امتیاز دهی
وظایف مقامات رسمی در زمین
نقشه زمین


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما