مقاله تأثیر بازی های رایانه‌ ای خشن بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

مقاله تأثیر بازی های رایانه‌ ای خشن بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

تأثیر بازی های رایانه‌ ای خشن بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

چکیده مقاله
در این پژوهش رابطه میان استفاده بیش از حد از بازیهای رایانه ای خشن و پرخاشگری در کودکان بررسی شده است، جامعه آماری این پژوهش شامل کودکان پیش دبستانی میباشد که از میان آنها ۳۰ نفر بعنوان نمونه انتخاب گردید.

فرضیه تحقیق: میان استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای خشن و پرخاشگری در کودکان رابطه معنی دار وجود دارد.

سئوال پژوهشی: آیا رابطه ای میان استفاده از بازیهای رایانه ای و پرخاشگری وجود دارد؟
سپس با استفاده از پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان موضوع را بررسی کردیم، پس از بدست آمدن داده های خام با استفاده از نرم افزار آماری Spss و ضریب همبستگی تحلیل شد، در نهایت بر اساس تحلیل انجام شده، مشخص شده است که میان استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای و پرخاشگری در کودکان رابطه معنی دار وجود دارد.

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول (کلیات تحقیق)
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش)
مقدمه
پیشینه پژوهشی پرخاشگری
پیشینه تاثیر بازیهای رایانه ای
انواع پرخاشگری
پرخاشگری خصمانه
پرخاشگری وسیله ای
ثبات پرخاشگری
تفاوت های جنسیتی
الگوی خانواده و پرخاشگری
بازی های خشن علت پرخاشگری کودکان
سایر علل خشونت و پرخاشگری
بررسی علل و عوامل پرخاشگری
زیان های پرخاشگری
تکنیک های لازم برای کنترل پرخاشگری در خانواده
جنگ بچه ها
جلوگیری از ذاتی شدن پرخاشگری
فصل سوم (روش شناسی)
روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
نمره گذاری
اعتبار و روایی
روش تحلیل مربوط به فرضیه
فصل چهارم (یافته ها و تجزیه تحلیل داده ها)
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
پیوست
منابع و ماخذ


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما