پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز

دانلود پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی جونز شامل پرسشنامه استاندارد شیوه نمره گذاری تفسیر نتایج و روایی پایایی پرسشنامه

پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز
پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی دارای ۱۰۰ سوال بوده و از طریق این سوالات ۱۰ خرده مقیاس را بررسی می کند. هر ۱۰ سوال پرسشنامه معرف یک خرده مقیاس است. این خرده مقیاس ها عبارتند از: ۱٫نیاز به تایید دیگران ۲٫ انتظار بالا از خود ۳٫ تمایل به سرزنش ۴٫واکنش نسبت به ناکامی ۵٫ بی مسولیتی هیجانی ۶٫نگرانی زیاد توام با اضطراب ۷٫ اجتناب از مشکل ۸٫ وابستگی ۹٫درماندگی نسبت به تغییر ۱۰٫کمال گرایی
این پرسش نامه جهت استخراج باورهای غیر منطقی افراد مورد استفاده قرار می گیرد و در تمامی زمینه های پزوهشی و مشاوره ای کاربرد دارد.

مولفه های پرسشنامه

ردیف

مقیاس

سوالات

۱

نیاز به تایید دیگران

۱-۱۱-۳۱-۴۱-۵۱-۶۱-۷۱-۸۱-۹۱

۲

انتظار بالا از خود

۲-۱۲-۲۲-۳۲-۴۲-۵۲-۶۲-۷۲-۸۲-۹۲

۳

تمایل به سرزنش

۳-۱۳-۲۳-۳۳-۴۳-۵۳-۶۳-۷۳-۸۳-۹۳

۴

واکنش نسبت به ناکامی

۴-۱۴-۲۴-۳۴-۴۴-۵۴-۶۴-۷۴-۸۴-۹۴

۵

بی مسولیتی هیجانی

۵-۱۵-۲۵-۳۵-۴۵-۵۵-۶۵-۷۵-۸۵-۹۵

۶

نگرانی زیاد توام با اضطراب

۶-۱۶-۲۶-۳۶-۴۶-۵۶-۶۶-۷۶-۸۶-۹۶

۷

اجتناب از مشکلات

۷-۱۷-۲۷-۳۷-۴۷-۵۷-۶۷-۷۷-۸۷-۹۷

۸

وابستگی

۸-۱۸-۲۸-۳۸-۴۸-۵۸-۶۸-۷۸-۸۸-۹۸

۹

درماندگی نسبت به تغییر

۹-۱۹-۲۹-۳۹-۴۹-۵۹-۶۹-۷۹-۸۹-۹۹

۱۰

کمال گرایی

۱۰-۲۰-۳۰-۴۰-۵۰-۶۰-۷۰-۸۰-۹۰-۱۰۰

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
قضیه ای است که شخص درستی آن را پذیرفته است و بدون آنکه بر آزمایش یا انتقاد مبتنی باشد.باورهای افراد در رفتار، ناهماهنگی شناختی آنان و تغییر اعمالشان تاثیر دارند. ارزیابی افراد در موقعیت های رویارویی زندگی از جمله استرس با سیستم شناختی فرد و تناسب آن با رفتار های منطقی آنان به هم وابسته اند . بر همین اساس بسیاری از مشکلات را می توان زاده باورهای غیر منطقی و خیالات بی معنای انسان دانست(منبع داخل فایل) .

مقیاس  پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

هدف پرسشنامه : بررسی باورهای غیر منطقی و خرده مقیاس های آن در افراد
پایایی و روایی: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
تعداد سوال: ۱۰۰
فرمت فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات : ۶
تعریف مفهومی: دارد
شیوه نمره گذاری و تفسیرکامل نتایج: دارد
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.