پاورپوینت بهداشت روانی در جوانی و میانسالی

پاورپوینت بهداشت روانی در جوانی و میانسالی

بهداشت روانی در جوانی و میانسالی

مقدمه
طولانی ترین بخش دوره زندگی دوره ازاوایل بیست سالگی تا اوایل شصت سالگی در واقع بخشی اززندگی است که روانشناسان رشد کمتر آن را مطالعه کرده اند.

ورود به دوره اوایل بزرگسالی

اریکسون در جدول مراحل رشد روانی اجتماعی خود برای بزرگسالان جوان صمیمیت را در برابرکناره جویی قرار داده ومعتقد است که وظیفه فرد برقرارکردن روابط ماندگار و محبت امیز با دیگران است.وی برای میانسال زایندگی را در برابر رکود گذاشته است و می گوید زایندگی شامل تولید وخلاقیت است.

 • اریکسون برای فرد سالمند کمال خودرا دربرابر نومیدی قرارداده است.
 • اریکسون دوره اوایل بزرگسالی رابه عنوان زمان تنش بین انزوا وتعلق تعریف می کند اگرتنش به خوبی دستکاری شود می تواندبه عشق بالیده منجرشود.
 • لوینسون چهار تکلیف برای دوره اوایل بزرگسالی مطرح می کند شاید فراگیر ترین آن تشکیل”رویا” باشد.یعنی احساس اینکه چگونه بادنیای بزرگسالی انطباق پیداخواهدکرد.
 • تکلیف بعدی انتخاب علاقه ها،گزیدن یک شغل وبه دست آوردن مهارت ها وتأییدیه هایی است که به موفقیت درآن شغل کمک می کند.
 • تکلیف دیگراین دوره به دیگران مربوط می شود بزرگسال رشد یابنده نیازمند یافتن یک رایزن خردمند وامین است.

انتقال به میانسالی

لوینسون گذار ازنیمه عمر رادوره ای توصیف می کندکه از اواخر سی سالگی تا اوایل چهل سالگی گسترش می یابدوشامل دوتکلیف مهم است:

 1. ارزیابی مجدد فرد اززندگی جاری خود
 2. تصمیم دراینباره که آیااین جریان رانگاه داردیابه الگوی جدیدتغییر دهد.

لوینسون این عقیده شایع راتقویت کردکه بزرگسالان درسالهای میانی عمرخود دچاربحران می شوندیعنی دردوره ای که هرجنبه اززندگی آنان مورد سؤال قرار می گیردوآنها به وسیله بسیاری ازچیزهایی که آشکار می شودوحشت زده می شوند.

انتخاب شغل، تغییر شغل و رضامندگی از زندگی

بزرگسالی که به طیب خاطرشغل عوض می کند آمیخته ای ازشخصیت وعوامل موقعیتی رامنعکس می کند.عوامل شخصیتی ازقبیل تمایلات خطرجویانه واحساس کنترل بر سرنوشت خویش ممکن است درتغییرشغل نقشی داشته باشد.


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.