حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران

حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران

حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران
تعریف حسابداری
حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:
حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.
تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.

فهرست
فصل اول: حسابداری دولتی
تعریف حسابداری
اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی
خصوصیات حسابداری دولتی
اصول عمومی
خصوصیات سازمانهای دولتی
فصل دوم: حسابداری بودجه ای
حسابداری بودجه ای
بودجه و حسابداری دولتی
تعریف بودجه
اصول بودجه
طبقه بندی بودجه
رابطه حسابداری دولتی و بودجه
فصل سوم : بودجه نویسی در ایران
تاریخچه بودجه نویسی در ایران
مراحل بودجه
۱-تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
۲-تصویب بودجه
۳-اجرای بودجه
۴-نظارت بر بودجه
بودجه متداول
بودجه عملیاتی
بودجه برنامه ای
واریز تنخواه گردان
موظفین (وظیفه بگیر)
منابع تأمین درآمد سازمان بازنشستگی
انواع سپرده های دریافتی
حساب مستقل وجوه اختصاصی
عملیات بستن حسابهای اختصاصی
گروه حساب اوراق بهادار
درخواست اوراق بهادار
اعتبارات طرحهای عمرانی
دفاتر مورد استفاده در حسابداری
برگه حسابداری یا سند حسابداری (برگه حسابداری)
دفتر روزنامه
دفتر کل
دفتر معین
دفاتر معین آماری
دفتر سپرده
اهمیت صورتحسابها و گزارشهای مالی و استفاده کنندگان گزارشات
انواع گزارش مالی و فرمها (حساب ماهانه- حساب نهایی)
حساب نهایی
تفریغ بودجه
منابع و مأخذ


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما