بررسی سیستم های نگهداری و تعمیرات دستگاه های ارتباطی و ناوبری کشتی

بررسی سیستم های نگهداری و تعمیرات دستگاه های ارتباطی و ناوبری کشتی

بررسی سیستم های نگهداری و تعمیرات دستگاه های ارتباطی و ناوبری کشتی
بخشی از مقاله
تعریف نگهداری و تعمیرات
نگهداری : مجموعه فعالیت هایی که به طور مشخص و معمولاً به صورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین آلات تجهیزات و تاسیسات انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها را افزایش می دهیم ، نگهداری لقب می دهیم .
تعمیرات : شامل مجموعه فعالیت هایی است که بر روی یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و یا ازکار افتادگی گردیده ، انجام می دهیم تا آن را به حالت آماده و قابل بهره برداری بازگردانده و در جهت انجام وظیفه ای که به آن محول گردیده است ، آماده اش سازیم .

انواع روشهای نگهداری و تعمیرات
۱)نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود :
ماشین آلاتی را که ما در امور تولیدی و یا خدماتی به کار می گیریم
ساخت دیگرانند و ممکن است نواقصی داشته باشد .
زمانی را که برای تعمیر ناشی از این نواقص صرف می کنیم روند تولید را متوقف می سازد و هزینه به ما تحمیل می کند .

۲)نگهداری و تعمیرات اصلاحی :
۳)نگهداری و تعمیرات پیشگیری :
ب)تامین و تضمین عمر مفید و قانونی تجهیزات سرمایه ای .
متغیرهای موثر در انتخاب روشهای نگهداری و تعمیرات
مراحلی که باید برای طراحی یک سیستم نگهداری و تعمیرات طی کرد
۱شناسایی تجهیزات :
تهیه شناسنامه تجهیزات :
تعیین استاندارد ها :
زمان بندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات :
تهیه و تدارک برای اجرای برنامه :
کنترل فعالیت ها از طریق ثبت سوابق آنها :‌
تجزیه و تحلیل سیستم :
شناسایی تجهیزات
۱)دستگاه های ماهواره ای inmarsat-b
۲)واحد اصلی کنترل Mcu :
۳)آنتن
۲-دستگاه های ماهواره ای inmarsat-a
۳)دستگاه inmarsat-c :
۴-دستگاه inmarsat-m :
دستگاه های ناوبری :
دستگاه VHF و VHF-DSC :
دستگاه ماهواره ای GPS :
دستگاه Navtex :
دستگاه Echo Sounder :
کامپیوترهای نصب شده در داخل کشتی
نرم افزار های نصب شده داخل کامپیوتر
۱شناسنامه تجهیزات :
شناسنامه تجهیزات :
شناسنامه تجهیزات
شناسنامه تجهیزات :
زمان بندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات
منابع :

موضوع نگهداری و تعمیرات از معدود علوم کاربردی است که شاید در طول تاریخ حیات انسان جران داشته است و با بهره گیری از دانشهای پایه ای مانند : ریاضی ، فیزیکی و علوم کاربردی ، مهندسی و مدیریت به موازات سایر علوم تجربی شکل آکادمیک به خود گرفته و پیشرفت کرده است .
ضرورت طراحی و استقرار سیستم های نگهداری و تعمیرات در کارخانجات یکی از مسائل حیاتی امروز صنایع مملکت ماست و این امر در امور خدماتی نیز صدق می کند از جمله بخش حمل و نقل که از مهمترین امور خدماتی در هر کشور می باشد .

نگهداری و تعمیرات در صورت اجرا شدن در مرکز تولیدی و خدماتی موجب کاهش هزینه و بالا رفتن کیفیت کار و در نهایت بالا رفتن بهره وری خواهد شد .
با پیچیده تر شدن امکانات در زندگی بشر روشهای استفاده و نگهداری و تعمیرات این امکانات پیچیده تر می شدند و برای این امر نیاز به دانش و تجربه خواهد بود .
باید سعی شود تا جایی که ممکن است عمر تجهیزات را اضافه کرد و در طول شبانه روز بیشترین کارایی را از آنها گرفت که این امر با داشتن یک
سیستم مناسب نگداری و تعمیرات با صنعت موردنظر امکانپذیر می باشد .

با داشتن یک سیستم نگهداری و تعمیرات کارآ می تواند قیمت تمام شده محصولات یا خدمات را کاهش داد .
در جهان امروز با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر می توان رقابت کرد و در عرصه رقابت ماند . بامقدمه بالا ما به اهمیت کار نگهداری و تعمیرات پی بردیم حال می خواهیم اهمیت آن را در حمل و نقل دریایی و در زمینه تخصصی دستگاه های ارتباطی و اوبری کشتی ها بررسی کنیم .
در یک کشتی حداقل ۵۰ نفر انسان وجود دارد که نمی توان برای جان آنها قیمتی در نظر گرفت زیرا قابل قسمت گذاری نیستند .
خود کشتی حداقل ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار قیمت دارد که رغم بسیار بالایی است و در هر کشتی حداقل ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار کالا بار زده می شود . حال اگر یکی از دستگاههای ارتباطی یا ناوبری مثل رادار درست عمل نکند ممکن است یک حادثه بوجود آید و در پی آن همه چیز از بین برود و این یعنی یک زیان بسیار بالا و در صورتی که حادثه به طوری باشد که طی آن دو کشتی با هم برخورد کنند این زیان دو برابر خواهد شد و غرق شدن یک کشتی در دریا عوارض سنگین زیست محیطی در بر خواهد داشت که با میلیون ها دلار هزینه و صرف وقت بسیار بالا و به کارگیری نیروهای متخصص زیاد می توان آن را رفع کرد مانند آنچه در اثر غرق شدن یک نفتکش در دریا بوجود می آید .

تعریف نگهداری و تعمیرات
نگهداری : مجموعه فعالیت هایی که به طور مشخص و معمولاً به صورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین آلات تجهیزات و تاسیسات انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها را افزایش می دهیم ، نگهداری لقب می دهیم .
تعمیرات : شامل مجموعه فعالیت هایی است که بر روی یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و یا ازکار افتادگی گردیده ، انجام می دهیم تا آن را به حالت آماده و قابل بهره برداری بازگردانده و در جهت انجام وظیفه ای که به آن محول گردیده است ، آماده اش سازیم .

انواع روشهای نگهداری و تعمیرات
۱)نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود :
ماشین آلاتی را که ما در امور تولیدی و یا خدماتی به کار می گیریم

ساخت دیگرانند و ممکن است نواقصی داشته باشد .
زمانی را که برای تعمیر ناشی از این نواقص صرف می کنیم روند تولید را متوقف می سازد و هزینه به ما تحمیل می کند .

۲)نگهداری و تعمیرات اصلاحی :
از کار افتادگی ناگهانی ماشین آلات ممکن است کل سیستم را متوقف سازد و زیانهای سنگینی وارد کند.
یکی از روشهای مبارزه با این امر نگهداری و تعمیرات اصلاحی است بدین ترتیب که با پیش بینی علت خرابی و اصلاح آن قبل از توقف ناگهانی دستگاه از این زیان جلوگیری نمود .

۳)نگهداری و تعمیرات پیشگیری :
نگهداری و تعمیرات پیشگیری عبارت است از یک روش سیستماتیک برنامه ریزی و زمان بندی شده جهات انجام کارهای نگهدار مورد نیاز بر طبق برنامه تنظیمی که در جهت حفظ شرایط بهینه تجهیزات و تاسیسات با توجه به موارد زیر تهیه گردیده است :
الف)حداقل نمودن تولیدات از دست رفته که ناشی از خرابی و از کار افتادگی تجهیزات و تاسیسات باشد .
ب)تامین و تضمین عمر مفید و قانونی تجهیزات سرمایه ای .

متغیرهای موثر در انتخاب روشهای نگهداری و تعمیرات
۱)نوع فعالیت سازمان (خدماتی ، تولیدی ، … ).
۲)بودجه مرد نظر سازمان برای سیستم نگهداری و تعمیرات .
۳)کوچکی یا بزرگی سازمان .
۴)پیچیده بودن یا نبودن دستگاه های سازمان .
۵)قیمت خرید دستگاههای نو در بازار .
۶)عوامل زیست محیطی که بر اثر از کار افتادن یا خوب کار نکردن دستگاه که ممکن است بوجود آید و …

مراحلی که باید برای طراحی یک سیستم نگهداری و تعمیرات طی کرد
۱)شناسایی تجهیزات
۲)تهیه شناسنامه تجهیزات
۳)تعیین استاندارد ها
۴)زمان بندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات
۵)اجرای برنامه
۶)تهیه و تدارک برای اجرای برنامه (قطعات مورد نیاز و انبارداری آنها)
۷)کنترل فعالیت ها از طریق ثبت سوابق آنها
۸)ارزیابی سیستم و انجام اصلاحات به منظور بهبودسیستم .

شناسایی تجهیزات :
ما باید در قدم اول تجهیزاتی که می خواهیم برای نگهداری و تعمیرات ‌آنها سیستم ایجاد کنیم را شناسایی کنیم . برای این کار باید تجهیزات را شناسایی و کدگذاری کنیم . باید اجزاء تشکیل دهنده هر دستگاه را هم شناسایی کنیم و بررسی کنیم که آیا می توان اجزاء مشابهی را جایگزین آن کرد یا نه .

تهیه شناسنامه تجهیزات :
در کارت شناسایی یا شناسنامه تجهزات مشخصات کلی با انضمام مشخصات فنی آنها ثبت می گردد . این کارت شامل اطلاعاتی است نظیر شماره صفحه ، نام دستگاه ، نوع دستگاه ، سازنده ، شماره سریال و … کارت
شناسایی در موارد زیر مورد استفاه قرار می گیرد :

الف)کمک به سفارش صحیح قطعات یدکی
ب)تائیدی بر مشخصات و عملکرد اولیه دستگاه

تعیین استاندارد ها :
هر دستگاه دارای استانداردهایی است برای کارکنان با آن و برای نگهداری و تعمیرا‌ت آن . به عنوان مثال : یک دستگاه باید ۸۰۰ ساعت یکبار
گریس کاری شود و این یک استاندارد برای آن محسوب شد .

زمان بندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات :
هر سیستم نگهداری و تعمیرات بر حسب نوع خود یک زمان بندی را برای انجام کار نگهداری و تعمیرات در نظر می گیرند و طبق آن برنامه زمانی از قبل تعیین شده کار نگهداری و تعمیرات لتجام می گیرد .

تهیه و تدارک برای اجرای برنامه :
اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات نیاز به امکاناتی دارد که مهمترین آنها عبارتند از : نیروی انسانی متخصص – تجهیزات کمکی و قطعات یدکی .

کنترل فعالیت ها از طریق ثبت سوابق آنها :‌
باید کلیه فعالیت های نگهداری و تعمیرات ثبت گردند تا از طریق آنها ما معایب را شناسایی کنیم .

تجزیه و تحلیل سیستم :
باید سیستم موجود بعد از مدتی که از کارش گذشت ارزیابی شود و معایب آن شناسایی و برطرف گردند تا به بهره وری کامل برسد .

شناسایی تجهیزات
دستگاههای بررسی شده به سه دسته کلی تقسیم می شوند :
۱)دستگاه های ارتباطی .
۲)دستگاه های ناوبری .
۳)دستگاه های شامل کامپیوتر .

۱)دستگاه های ماهواره ای inmarsat-b
این دستگاه دارای ند خط تلفن است که از طریق چهار ماهواره که تمام کره زمین را پوشش می دهند قادر است ارتباط تلفنی کشتی با کشتی های دیگر و کشتی با خشکی را میسر سازد .
با داشتن چند خط تلفن ارتباط و استفاده از فاکس و پست الکترونیکی میسر می گردد .
با قرار دادن یک دستگاه اضافی کنار این دستگاه در ارسال و دریافت تلکس نیز میسر می گردد . دستگاه فوق از ۳ قسمت عهده تشکیل می گردد .
۱)منبغ تغذیه : منبع تغذیه تشکیل گردیده است : یک برد الکترونیکی که برق ۲۲۰ ولت را که به صورت متناوب است به برق ۲۴ ولت DC تبدیل می‌کند این برد برق مورد نیاز همه قطعات و قسمتهای دستگاه inmarsat-b را تامین می کند .

۲)واحد اصلی کنترل Mcu :
تشکیل شده است از ۴ برد الکترونیکی و همچنین یک فن خنک کننده برای خنک کردن برد و این بردها دو عمل اصلی کنترل کار دستگاه و ارتباط دستگاه با بقیه دستگاه ها را به عهده می گیرند .

۳)آنتن
شامل یک پوسته محافظ بیرونی به نام Radome و یک دیش که در داخل پوسته محافظ قرار می گیرد .
با غیر از دیش در داخل پوسته قطعات دیگری وجود دارد مانند :
Antenna Control Unit : کنترل کننده دیش می باشد و همیشه دیش را به طرف یکی از چهار ماهواره موجود در مدار زمین نگاه می دارد و هر ماهواره که به کشتی نزدیکتر باشد و امواج آن بهتر دریافت گردد و دیش به طرف آن می چرخد .
اجزای بالا به اضافه کابل ارتباطی بین آنتن و دستگاه تشکیل دهنده جزئی دستگاه هستند به نام آنتن .

۲-دستگاه های ماهواره ای inmarsat-a
این دستگاه نیز از طریق ۴ ماهواره موجود در مدار کره زمین قادر به ارتباط تلفنی و تلکس کشتی با کشتی های دیگر و کشتی با خشکی را فراهم می سازد . این دستگاه از اجزاء زیر تشکیل می شود :
مانیتور – کیبور bde(below Deck equipment) – آنتن
مانیتور : از لامپ CRT و بوردهای الکترونیکی متصل به لامپ تشکیل شده است . این مانیتور مخصوص این دستگاه بوده و برای کارهای دیگر استفاده نمی شود .
Bde : جزء اصلی دستگاه است و رابط بین مانیتور و آنتن و پرینتر . Bde چیزی شبیه کیس کامپیوتر است که قطعات در آن نصب می شود .
آنتن : آنتن این دستگاه شبیه آنتن دستگاه inmarsat-b است ولی خیلی از آن بزرگتر می باشد . از اجزاء زیر تشکیل می شود :
پوست محافظ – موتور گرداننده – دیش – Antena Control

۳)دستگاه inmarsat-c :
این دستگاه ارتباطی می باشد که از طریق چهار ماهواره که در مدار زمین قرار دارند قادر به ارسال و دریافت تلکس می باشد .
این دستگاه از ۵ قسمت تشکیل شده است ؛
مانیتور – کیبورد – آنتن – message terminal – Iransciver – منبع تغذیه
message terminal : شامل دو برد الکترونیکی است که قطعات روی بردها و در صورت لزوم کل بردها یا هر کدام از آنها قابل تعویض می باشند .
iransciver : وظیفه فرستادن و دریافت کردن سیگنال را بر عهده دارد .

۴-دستگاه inmarsat-m :
این دستگاه از طریق چهار ماهواره موجود در مدار کره زمین کل کره زمین را پوشش می دهد و قادر است ارتباط کشتی با کشتی و کشش با خشکی را بوسیله تلفن و فاکس و email و تلکس برقرار می سازد .

این دستگاه از قطعات زیر تشکیل شده است :
منبع تغذیه : آنتن و گوشی اصلی – یک گوشی فرعی – گوشی فاکس -کامپیوتر و یک Switch Box .
منبع تغذیه : انرژی کار دستگاه را تامین می کند و از بردها وترانس های الکترونیکی تشکیل شده است که قابل تعویض می باشند .
آنتن : آنتن این دستگاه دارای یک پوشش فلزی و پلوم شده می باشد و از جزئیات داخل آن اطلاعی در دست نیست .
گوشی اصلی : این گوشی از یک مانیتور و یک کیبورد تشکیل گردیده است و تنظیمات کار دستگاه بوسیله یک کیبور انجام می گیرد .
گوشی فرعی : یک گوشی تلفن عادی می باشد و به Switch Box متصل می گردد .
لازم به ذکر است که در همه کشتیها دستگاه inmarsat-m وجود دارد و از بین بقیه inmarsat ها یکی در هر کشتی وجود دارد . و ضرورتی ندارد که از هر چهار نوع inmarsat در همه کشتی ها موجود باشد .

دستگاه های ناوبری :
دستگاه MF-HF :
از اجزاء زیر تشکیل می شود :
Power – فرستنده – گیرنده – ترمینال تلکس – dsc unit – MFHF controller – MFHFdsc controller – transiver – (Atu = Antenna traning unit)Antena

دستگاه VHF و VHF-DSC :
این دستگاه برای ارتباط بی سیمی است در مسافتهای کوتاه یعنی ۵۰ تا
۱۰۰ مایل دریایی (حدوداً ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومتر ) .
این دستگاه از یک منبع تغذیه و چند بورد الکترونیکی شامل قسمت کنترل و فرستنده و گیرنده و یک عدد گوشی می باشد .

دستگاه ماهواره ای GPS :
این دستگاه اطلاعاتی از قبیل سرعت – موقعیت کشتی از نظر طول و عرض جغرافیایی و مسیر حرکت کشتی را از طریق ماهواره دریافت می کند .
این اطلاعات هر ۱۵ ثانیه یکبار برای کشتی ارسال می گردد و توسط GPS دریافت و در صفحه نمایش آن برای پرسنل نمایش داده می شود .

دستگاه Navtex :
این دستگاه وسیله ای است که در هر کجای دنیا به طور منظم وضعیت آب و هوایی که در آن قرار دارد را از نزدیکترین ایستگاه فضایی دریافت ورودی کاغذهایی که از داخل printer آن خارج می شود برای کارکنان نمایش می دهد .
این سیستم تشکیل شده است از یک دستگاه مرکزی و یک آنتن و کابل رابط تلفن .

دستگاه Echo Sounder :
این دستگاه با فرستادن امواج صوتی به طرف کف دریا عمق آب زیر کشتی را تعیین می کند . این دستگاه دارای یک فرستنده امواج صوتی است که در کف کشتی داخل آب قرار دارد . این فرستنده قابل تعمیر نیست .
دستگاه رادار : تشکیل گردیده است از Display – مگنترون – webgide .
Display : متشکل است از مانیتور – صفحه کلید و یک ماوس .
مگنترون : موجهایی با فرکانس پایین را تبدیل به موجهایی با فرکانس بالا می کند .
webgide : رابطه بین مگنترون و اسکنر است .

کامپیوترهای نصب شده در داخل کشتی
این کامپیوتر از نوع اسکازی می باشند تا در برابر لرزشهای کشتی در هنگام طوفان مقاوم باشد . کامپیوترها دارای یک کیس مخصوص و دارای لرزه گیر می باشند .

قطعات داخل کیس عبارتند از :
هارددیسک از نوع اسکازی
فلاپی درایو
سی دی درایور
مادربورد – کارت صدا – کارت گرافیکی – کارت شبکه – رم
قطعات متصل شده به کیس :
مانیتور – ماوس – مودم
نرم افزار های نصب شده داخل کامپیوتر
۱)نرم افزا انین لاگ آبستراک : جهت کنترل کارهای مهندسی موتورخانه .
۲)نرم افزار Marinet : جهت ارسال و دریافت Email .
۳)نرم افزار Antivirus 2001 : جهت مبارزه با ویروسهای موجود در بعضی email ها …

منابع :
برنامه ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات بخش صنایع و خدمات دکتر سید حسینی .

بررسی سیستم های نگهداری و تعمیرات دستگاه های ارتباطی و ناوبری کشتی
5 از 1 رای


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

00.5 در انبار موجود است

راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما