تحقیق توزیع مسئولیت در تعاقب ایادی

تحقیق توزیع مسئولیت در تعاقب ایادی

توزیع مسئولیت در تعاقب ایادی
چکیده تحقیق
قانون مدنی ایران درمبحث غصب قواعدی در خصوص ایادی که بر مال معضوب قرار می گیرد وضع نموده است. این قواعد که در جهت حمایت تمام و کمال از مالک مال می باشد بین علم و جهل دارنده مال مغصوب (خریدار ناآگاه از غصب و…) تمایزی قائل نشده بلکه صرف استیلاء بر مال غیر بدون اذن مالک را در حکم غصب تلقی و تمامی ضمانت اجراهای مربوط به غاصب را در خصوص متصرف مال مغصوب هر چند نا آگاه از غصبیت مال را جاری داشته است. این قواعدکه مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است عمدتاً مستند به قاعده «ضمان ید» بوده و صرف نظر از اینکه مستندات قاعده مذکور باتوجه به بررسی های صورت گرفته ضعیف می باشد، مفاد آن قابل تسری به تمامی ایادی از جمله «ید ناآگاه» از غصب نیست به طوریکه در گذشته فقهای بزرگی نیز بر این مهم تاکید نموده و مستندات وارده را منصرف ازجاهل به غصبیت مال دانسته اند. مضافاً اینکه اخذ مال از چنین شخصی (خریدار جاهل و…) در حقیقت تحمیل نوعی مجازات بر او بوده که به جهت جهل او نسبت به موضوع با موازین اخلاقی و حقوق بشری نیز تناسبی ندارد.
کلید واژه: ایادی متعاقبه، غصب، قاعده ضمان ید، ید جاهل

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
سوالات تحقیق
۱- مفهوم ایادی متعاقبه و مصادیق آن در غصب
۱-۱- غصب مال معضوب توسط غاصب دیگر
۱-۲- عدم تنفیذ معامله فضولی توسط مالک
۱-۳- فساد (بطلان) عقد
۱-۴- مشتری جاهل
۱-۵- عدم رد مال توسط امین
۱-۶- انکار مال مورد امانت
۲- حدود مسئولیت
۲-۱- الزام به ردّ عین به مالک
۲-۲- الزام به پرداخت مثل یا قیمت مال
۲-۳- الزام به پرداخت منافع مال
۳- دلیل تسری حکم ضمان به تمامی ایادی از جمله ید ناآگاه
۴- مستندات قاعده ضمان ید
۴-۱- حدیث علی الید
۴-۲- بنای عقلاء
۴-۳- رای بر خلاف تعریف و عنوان بدل حیلوله
۵- نتیجه گیری
منابع و مأخذ
الف: کتب عربی
ب:منابع فارسی


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما