مقاله بررسی ورشکستگی با رویکرد جرم شناختی

مقاله بررسی ورشکستگی با رویکرد جرم شناختی

بررسی ورشکستگی با رویکرد جرم شناختی
چکیده مقاله
ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مى‌باشداما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشیم و علت آن روشن مى‌باشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است [۱]به‌علاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به ‌همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که با تعریفی دقیق از ورشکستگی و عوامل آن به بررسی جرم شناختی این موضوع اشاره ای داشتهه باشیم.

فهرست مطالب
چکیده۱
کلید واژه۱
مقدمه۲
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:تعاریف۴
گفتار اول:ورشکستگی۴
گفتار دوم: انواع ورشکستگی ۵
بند اول: ورشکسته عادی۵
بند دوم:ورشکستگی به تقصیر۶
بند سوم:ورشکستگی به تقلب۷
مبحث دوم:تاریخچه۷
گفتار اول:تاریخچه ورشکستگی به طور کلی۷
گفتار دوم: تاریخچه ورشکستگی در ایران۹
مبحث سوم:شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی۱۱
گفتار  اول: تاجر بودن۱۱
گفتار دوم: توقف از تأدیه دیون۱۳
بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین۱۴
بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف۱۵
گفتار سوم:اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته۱۷
گفتار چهارم:اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته ۱۸
فصل دوم:
بررسی جرم شناختی ورشکستگی به تقلب و تقصیر
مبحث دوم :ورشکستگی به تقلب۲۰
گفتار اول: ماهیت جرم ورشکتسگی به تقلب ۲۱
گفتار دوم: مراجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی به تقلب۲۳
گفتار سوم:عناصر متشکله جرم ورشکستگی به تقلب ۳۱
بنداول: عناصر قانونی ۳۱
بند دوم: عنصر مادی جرم۳۲
گفتار چهارم:عناصر مادی جرم ورشکستگی به تقلب۳۳
بند اول: رفتار فیزیکی۳۳
بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال۳۳
بند سوم:نتیجه حاصله۴۴
گفتار پنجم:عنصر معنوی ۴۴
گفتار ششم:مجازات‌ها و محدودیت‌ها ۴۵
گفتار هفتم:معاونت و شرکت در جرم ورشکستگی به تقلب ۴۶
مبحث دوم:ورشکستگی به تقصیر۴۸
گفتار اول:عنصر مادی جرم۴۹
گفتار دوم:عنصر معنوی جرم ۵۲
گفتار سوم:مجازات ورشکستگی به تقصیر ۵۳
گفتار چهارم:مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر ۵۳
گفتار پنجم:مقام تعقیب بزه ورشکستگی۵۴
بند اول:دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی ۵۴
بند دوم:لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه برای احراز توقف تاجر ۵۵
نتیجه گیری۵۷
منابع و مراجع۵۹


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما