مقاله بررسی ورشکستگی با رویکرد جرم شناختی

مقاله بررسی ورشکستگی با رویکرد جرم شناختی

بررسی ورشکستگی با رویکرد جرم شناختی
چکیده مقاله
ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مى‌باشداما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشیم و علت آن روشن مى‌باشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است [۱]به‌علاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به ‌همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که با تعریفی دقیق از ورشکستگی و عوامل آن به بررسی جرم شناختی این موضوع اشاره ای داشتهه باشیم.

فهرست مطالب
چکیده۱
کلید واژه۱
مقدمه۲
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:تعاریف۴
گفتار اول:ورشکستگی۴
گفتار دوم: انواع ورشکستگی ۵
بند اول: ورشکسته عادی۵
بند دوم:ورشکستگی به تقصیر۶
بند سوم:ورشکستگی به تقلب۷
مبحث دوم:تاریخچه۷
گفتار اول:تاریخچه ورشکستگی به طور کلی۷
گفتار دوم: تاریخچه ورشکستگی در ایران۹
مبحث سوم:شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی۱۱
گفتار  اول: تاجر بودن۱۱
گفتار دوم: توقف از تأدیه دیون۱۳
بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین۱۴
بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف۱۵
گفتار سوم:اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته۱۷
گفتار چهارم:اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته ۱۸
فصل دوم:
بررسی جرم شناختی ورشکستگی به تقلب و تقصیر
مبحث دوم :ورشکستگی به تقلب۲۰
گفتار اول: ماهیت جرم ورشکتسگی به تقلب ۲۱
گفتار دوم: مراجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی به تقلب۲۳
گفتار سوم:عناصر متشکله جرم ورشکستگی به تقلب ۳۱
بنداول: عناصر قانونی ۳۱
بند دوم: عنصر مادی جرم۳۲
گفتار چهارم:عناصر مادی جرم ورشکستگی به تقلب۳۳
بند اول: رفتار فیزیکی۳۳
بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال۳۳
بند سوم:نتیجه حاصله۴۴
گفتار پنجم:عنصر معنوی ۴۴
گفتار ششم:مجازات‌ها و محدودیت‌ها ۴۵
گفتار هفتم:معاونت و شرکت در جرم ورشکستگی به تقلب ۴۶
مبحث دوم:ورشکستگی به تقصیر۴۸
گفتار اول:عنصر مادی جرم۴۹
گفتار دوم:عنصر معنوی جرم ۵۲
گفتار سوم:مجازات ورشکستگی به تقصیر ۵۳
گفتار چهارم:مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر ۵۳
گفتار پنجم:مقام تعقیب بزه ورشکستگی۵۴
بند اول:دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی ۵۴
بند دوم:لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه برای احراز توقف تاجر ۵۵
نتیجه گیری۵۷
منابع و مراجع۵۹

مقاله بررسی ورشکستگی با رویکرد جرم شناختی
5 از 1 رای


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

00.5 در انبار موجود است

راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما