پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان

پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان

این پرسشنامه در مورد جو سازمانی در بیمارستان می باشد و به صورت کاملا استاندارد طراحی شده است.

پرسشنامه استاندارد جو سازمانی در بیمارستان
پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان دارای ۴ مولفه مقیاس همراستائی رهبری/مدیریت ،مقیاس تاکید بر کیفیت ، مقیاس اعتماد/تعلق سازمانی، مقیاس اطلاعات/ارتباطات ، مقیاس انسجام دارای ۳۲ سوال هدف از این پرسشنامه، بررسی جو سازمانی در بیمارستان می باشد.

مولفه های پرسشنامه

مولفه ها

سوالات

مقیاس همراستائی رهبری/مدیریت

۱ تا ۸

مقیاس تاکید بر کیفیت:

۹ تا ۱۹

مقیاس اعتماد/تعلق سازمانی

۲۰ تا ۲۴

مقیاس اطلاعات/ارتباطات

۲۵ تا ۲۸

مقیاس انسجام

۲۹ تا ۳۲

تعریف مفهومی
جّوسازمانی عبارت است از مجموعه‌ای از حالات، خصوصیات یا ویژگی‌های حاکم بر یک سازمان که آن را گرم، سرد، قابل اعتماد، غیرقابل اعتماد، ترس‌آور یا اطمینان بخش، تسهیل کننده یا بازدارنده می‌سازد و از عواملی نظیر رضایت شغلی، شخصیت، رفتار، سوابق، نوع مدیریت، فرهنگ سازمانی ، روحیه، انگیزش، ساختار، تکنولوژی و غیره به وجود می‌آید و سبب تمایز دو سازمان مشابه از هم می‌شود .  (منبع داخل فایل) .

مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد ( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (با منبع معتبر)
ابعاد (مولفه): دارد
نوع فایل: ورد آفیس
تعداد صفحات: ۸
منبع: دارد
تعریف مفهومی: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد.  همچنین مدل پرسشنامه ترسیم شده است.
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.