مقاله کاربرد خط در گرافیک

مقاله کاربرد خط در گرافیک

کاربرد خط در گرافیک

مقدمه مقاله
تصویرهایی را که انسان اولیه برای ارسال پیام و بیان مقاصد و اهداف خود ترسیم نمود می توان از قدیمی ترین خط ها دانست. به عبارتی اجداد خط های کنونی، تصویرهای نخستین اند، و متون چاپی امروز که در آنها، مفاهیم به کمک خط بیان می شود، تکامل یافته ی تصویرهایی است که برای مقاصد گوناگون و آسان کردن ادراک مسایل برای مخاطب با ساده تر منتقل کردن مفاهیم و برقراری ارتباط توسط آمدمیزاد ترسیم شده است.

تاپوگرافی

تایپوگرافی ناگزیر با خطاطی و خوشنویسی، رابطه یی دارد. بسیاری را سهواً یا به سادگی اعتقاد بر این است که خوشنویسی و خطاطی، نوعی تاپوگرافیست. معنی تحت الفظی خوشنویسی خوش نوشتن حروف و کلمات با رعایت سفت و سخت هندسه ی تحریر و حروف بر اساس قواعد از پیش تعیین شده و سنتی می باشد.

کلمه ی دیگری داریم به نام خطاطی، خطاطی در واقع کار در حوزه های کاربردی است یعنی کسی برای موضوع به مفهوم خاص و برای چاپی مطابق کاربرد تعریف شده آن خطی می نویسد. یا خطی انتخاب می کند و بهره می گیرد. خوش بودن در اینجا به معنی جا افتادن و مناسب بودن نوشته است که در ارتباط با موضوع و زیبایی در مفهوم کار برای تعریف می شود، نه در شکل ظاهری. و……..

فهرست مطالب
مقدمه:
تاپوگرافی
خطاطی در اروپا
اهداف تایپوگرافی
عینی و محسوس کردن موضوع نوشتاری
مثبت و منحنی
اختصار – حذف بخش هایی از حروف
برش خوردن جابجایی قسمت های برش خورده
تکرار یک حرف و یا قسمتی از یک حرف در کل ترکیب کلمه
روی هم افتادن
قرار گرفتن حروف در مجموعه ای از سطوح
نوشتن بدون تفکر قبلی – فی البداهگی
عنوان سرلوح نشریات
کار با اعداد
شناسایی و درک چگونگی تحریر حروف
نقش تایپوگرافی در محصولات تولیدی
تایپوگرافی در بیل بورد
منابع


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.