پرسشنامه خودکارآمدی بندورا

پرسشنامه خودکارآمدی بندورا

دانلود پرسشنامه در مورد خودکارآمدی بندورا شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر نمره گذاری مولفه و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه ای که بندورا برای سنجش خود کار آمدی پنداری ساخته است شامل ۵۵ گویه است که خود کار آمد پنداری را در شش زمینه می سنجد که عبارتند از:

 1. خود کارآمدی پنداری از نظر موفقیت تحصیلی
 2. خودکارآمدی پنداری در زمینه خود نظم دهی به یادگیری
 3. خودکارآمدی پنداری در زمینه فعالیتهای فوق برنامه
 4. خود کارآمدی پنداری در زمینه بر آوردن انتظارات دیگران
 5. خودکارآمدی پنداری در زمینه خود نظم دهی انگیزشی
 6. خود کارآمدی پنداری در زمینه استحکام خود

برای بدست آوردن نمرات در هر زمینه ، نمرات مربوط به گویه های آن زمینه را باهم جمع می شوند . پس از محاسبه نمرات فرد در هر زمینه با جمع کردن نمرات شش زمینه بدست آمده نمرات خود کار آمدی کلی فرد بدست می آید .

برای بدست آوردن نمره خود کار آمد پنداری در هر حیطه به شرح ذیل عمل می شود :
نمره خود کار آمدی در زمینه موفقیت تحصیل از جمع نمرات گویه های زیر بدست می آید :

۴۹-۴۴-۴۰-۳۹-۲۳-۲۱-۱۲-۱۱-۱

نمره خود کار آمدی در زمینه یاد گیری از طریق نظم دهی از جمع نمرات گویه های زیر بدست می آید :

۵۱-۴۶-۴۲-۳۳-۳۱-۲۹-۲۵-۱۹-۱۴-۴-۳

نمره خود کار آمدی از نظر فعالیت های فوق برنامه از جمع نمرات گویه های زیر بدست می آید:

۵۳-۴۸-۴۳-۳۴-۲۶-۱۶-۸-۶

نمره خود کار آمدی از نظر برآوردن انتظارات دیگران از جمع نمرات گویه های زیر به دست می آید:

۳۵-۲۷-۱۷-۷

نمره خود کارآمدی از نظر استحکام خود از جمع نمرات گویه های زیر به دست می آید :

۳۸-۳۰۲۰-۱۰

نمره خود کار آمدی در زمینه خود نظم دهی از جمع نمرات گویه های زیر به دست می آید:

۵۵-۴۷-۳۷-۲۸-۱۸-۹

اعتبار و روایی آزمون خود کارآمد ی بندورا

ضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه خود کار آمد پنداری بندورا توسط مرتضوی (۱۳۸۳) از مجموع داده های ایرانی (۸۹۵ (N=محاسبه شده ۹۲/۰ می باشد و نیز در تحقیقی که توسط (خاکسار، ۱۳۸۴ ،به نقل از صمدی ،۱۳۸۶) گزارش شده است ۹۲/۰ می باشد.

پایایی پرسشنامه

مفهوم پایایی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. به عبارت دیگر اگر وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان و مکان دیگری مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به طور کلی باید گفت ابزار پایا ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵: ۱۶۶).

برای سنجش پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌شود. ضریب همبستگی بین اندازه‌های نتایج اندازه‌گیری مکرر، با یک وسیله اندازه‌گیری در شرایط یکسان، نشان‌دهنده پایایی اندازه‌گیری آن وسیله اندازه‌گیری می‌باشد. ضریب پایایی به روش‌های مختلفی اندازه‌گیری می‌شود که عبارتند از:

 • آزمون مجدد
 • آزمون‌های همتا
 • دونیمه کردن

سازگاری درونی: شامل دو روش کودر- ریچاردسون برای طیف‌های اسمی و روش آلفای کرونباخ برای طیف‌هایی با مقیاس طبقه‌ای و رتبه‌ای چندارزشی می‌باشد.

تعاریف عملیاتی:

خودکارآمدی: منظور از خودکارآمدی دانش آموزان نمره ای است که فرد از پاسخگویی به سوالات مقیاس خودکارآمدی بندورا (۲۰۰۰) کسب می کند که شامل ابعاد تجربه های موفق، تجربه های جانشینی، ترغیب های کلامی،حالات عاطفی و حالات فیزیکی می باشد.

تجربیات موفق: منظور از تجربیات ماهرانه یا موفقیت آمیز در این پژوهش، نمرات حاصل از گویه های ۱ تا ۷ پرسشنامه خودکارآمدی می باشد.

تجربیات جانشینی: منظور از تجربیات الگوبرداری در این پژوهش، نمرات حاصل از گویه های ۸ تا ۱۴ پرسشنامه خودکارآمدی می باشد

ترغیب کلامی: منظور از ترغیب اجتماعی در این پژوهش، نمرات حاصل از گویه های ۱۵ تا ۲۰ پرسشنامه خودکارآمدی می باشد

حالت­های عاطفی و فیزیکی: منظور از حالت­های عاطفی و فیزیکی در این پژوهش، نمرات حاصل از گویه­ های ۲۱ تا ۲۵ پرسشنامه خودکارآمدی می باشد

مشخصات فایل

نوع فایل: وردآفیس word
فایل PDF : دارد
تعداد صفحات: ۶
تعداد گویه: ۵۵
مولفه: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
پایایی و روایی: دارد
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما