پرسشنامه ذهنیت فلسفی

پرسشنامه ذهنیت فلسفی

دانلود پرسشنامه استاندارد درباره ذهنیت فلسفی
این پرسشنامه شامل ۳ متغیر می باشد که براساس مقیاس پنج‌ گزینه‌ای لیکرت تنظیم می‌گردد. به منظور سنجش اعتبار این مقیاس از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این متغیرها عبارتند از: جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری.

روایی پرسشنامه
مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند. جهت سنجش روایی پرسشنامه­های تحقیق از روایی محتوایی و صوری استفاده میگردد. پرسشنامه­های مورد استفاده در این تحقیق از روایی صوری و محتوایی برخوردارند، زیرا در تهیه آنها از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور و نیز سایر استادان صاحب­نظر و استفاده در پایان نامه­های سایر دانشجویان  استفاده گردیده­ است و از جدیدترین اطلاعات و نظریه­های علمی موجود و قوانین و مقررات اداری آموزش و پرورش در زمینه­های مذکور بهره گرفته شد .

اعتبار و پایائی پرسشنامه
یکی از روش­های محاسبه پایایی، استفاده از فرمول آلفای کرونباخ است. این روش برای محاسبه همگونی درونی ابزار اندازه­گیری از جمله پرسشنامه­ها یا آزمون­هایی که خصیصه­های مختلف را اندازه­گیری می­کنند به کار می­رود. در اینگونه ابزار پاسخ هر سوال می­تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. از آنجا که آلفای کرونباخ معمولاً شاخص کاملاً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه­گیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است، بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه­ها معمولاً به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی می­گردد.
ضریب آلفای کرونباخ بین صفر و یک است که در واقع همان همبستگی داده­ها در زمان­های مختلف می­باشد؛ عدد ۱، حداکثر همبستگی و عدد صفر، حداقل همبستگی را نشان می­دهد.(منبع داخل فایل) .

(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (با منبع معتبر)
ابعاد (مولفه): دارد
نوع فایل: ورد آفیس
تعداد صفحات: ۸
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.