مقاله رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خلق و خو میان کاربران اینترنت

مقاله رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خلق و خو میان کاربران اینترنت

دانلود مقاله رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خلق و خو میان کاربران اینترنت به همراه پرسشنامه

چکیده:
هدف: اعتیاد به اینترنت را نوعی استفاده از اینترنت می دانند که می تواند مشکلات روانشناختی، اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد می کند.در این پژوهش تاثیر اعتیاد به اینترنت بر خلق و خو در کاربران اینترنت شهرستان نوشهر بررسی شده است.
روش پژوهش: با استفاده از پرسشنامه 20 سوالی سنجش اینترنت یانگ و مقیاس خلق و خوی EAS و همچنین پرسشنامه دموگرافیک به منظور کسا اطلاعات فردی اطلاعات جمع آوری شد.
پس از توزیع 120 پرسشنامه جمع آوری شد سپس داده ها توسط آزمون های آماری و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: بیشتر پاسخ گویان اعتیاد به اینترنت و یا در معرض اعتیاد بودند. اعتیاد به اینترنت بر خلق و خو و سطح اضطراب و فعالیت های اجتماعی آنان تاثیر گذاشته است.

نتیجه گیری: در نتایج به دست آمده مشخص شد که افرادی که اعتیاد به اینترنت را دارا می باشند سطح اضطراب بالاتری را نسبت به دیگران تجربه می کنند.همچنین این افراد از لحاظ فعالیت های اجتماعی و جامعه پذیری سطح کمتری را نسبت به افراد غیر معتاد نشان داده اند.

کلید واژه ها: اعتیاد به اینترنت،خلق و خو،جامعه پذیری،سطح اضطراب

مقدمه:
کاربردهای فراوان اینترنت و جذابیت های آن باعث شده است که در سالهای اخیر پدیده ای با عنوان اعتیاد به اینترنت ظهور یابد. افراد در این حالت ساعت ها و روزها وقت خویش را صرف ارتباط درون شبکه ای میکنند و توان قطع این ارتباط را ندارند و علاقه ای به ترک کامپیوتر نشان نمی دهند. در حالی که در همین راستا فعالیتهای زندگی واقعی و روابط اجتماعی آنان از هم فرو می پاشد(یانگ و تانگ,2004).
مشکلاتی که در رابطه با اعتیاد اینترنتی ایجاد می شود بسیار زیاد است که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: غذا نخوردن ,کم خوابی و حذف زمان برای انجام دیگر کارها و … .همچنین این مسئله انجام تکالیف آموزشی و روابط دوستانه و خانوادگی را تحت تاثیر قرار می دهد(صانعی دهکردی,1387).
در نتیجه استفاده بیش از حد از اینترنت بهره وری کاربران اینترنت پایین می آید.
آنها با تاخیر به محل کار می روند و دچار کم کاری می شوند. این اعتیاد مانند تمام اعتیاد های دیگر با علائمی از قبیل فرد گرائی مفرط ,عزلت طلبی و اجتماع گریزی, بی میلی به مشارکت ,کاهش تعاملات و ارتباطات ,اضطراب ,احساس تنهایی , افسردگی ,ضعف اعتماد به نفس و نظایر آن همراه است. این کاربران حتی در صورت کناره گیری از اینترنت دچار علائم اختلال می شوند(سز,2003).
به هر حال پدیده اعتیاد اینترنتی همزمان با افزایش دسترسی روزانه مردم به منابع آنلاین شایع تر می شود. وب, اطلاع دهنده,مفید دارای منابع غنی و سرگرم کننده است. اما برای بسیاری از مردمی که به آن معتادند,این منافع, در حال تبدیل شدن به آسیب ها و نابهنجاری های روانی و رفتاری است(فریس,2002).
مطالعات نشان داده است که 14 درصد از کاربران اینترنت جزو کاربران آسیبشناسانه اینترنت هستند که دچار علائم رفتارهای وسواسی,حالت روان شیدایی, افسردگی و جز این ها هستند(زاهنیسر,2000).
در عین حال که روابط افراد در جهان مجازی افزایش می یابد در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعی کاسته می شود و احتمال افت عملکرد اموزشی آنان نیز می رود(سامسون,2005).
اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاری به اینترنت صرف نظر از این که آن را یک بیماری یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم,پدیده ای است مزمن,فراگیر و عودکننده که با صدمات جدی جسمانی,مالی,خانوادگی ,اجتماعی و روانی همراه است(شایق و دیگران,1388).
اعتیاد اینترنتی به گستره وسیعی از مشکلات رفتاری و کنترل انگیزه استفاده از اینترنت اشاره دارد(یاکت,2001).
اعتیاد اینترنتی به‌عنوان یک رفتار وسواسی، یا آرزوی برقراری پیوند، یا شاید حتی نمودی از انتقال و یا بازتاب روابط ابژه، و یا رفع نیاز قلمداد می‌شود(فنیچل,2003).

اعتیاد اینترنتی اصطلاح وسیعی است که تنوع گسترده‌ای از رفتارها و مشکلات مربوط به کنترل وسواس و انگیزش را در بر می‌گیرد. دیویس از زاویه نوع استفاده از اینترنت، معتقد است که کاربران به دو شکل آسیب شناسانه و مرضی از اینترنت استفاده می کنند:

  1. استفاده مرضی ویژه از اینترنت: این نوع استفاده از اینترنت, به استفاده بیش از اندازه و سوء استفاده از اینترنت اشاره داشته و ریشه آن در آسیب شناسی روانی قبلی فرد است که در اثر عوامل تقویتی که از اینترنت دریافت می کند، در فرد باقی می ماند. مانند قماربازی، هرزه نگاری، و مانند آن که اگر شخص به اینترنت دسترسی نداشته باشد، از طریق دیگر نشان داده می شود، اما چون این فرصت در اینترنت فراهم است، فرد به آن روی می آورد.
  2. استفاده مرضی کلی (فراگیر) از اینترنت: این نوع استفاده اعتیادی از اینترنت, شامل استفاده مرضی کلی از اینترنت نظیر چت، پرسه زدن، نامه الکترونیکی و جز اینها بوده و علت اصلی آن، نوع بافت اجتماعی فرد است (امیدوار و صارمی ، ۱۳۸۱: ۳۵-۳۴).

اندارزاک اظهار می کند که افراد معتاد به اینترنت مانند دیگر معتادان به جای اینکه کامپیوتر را به خدمت بگیرند اجازه می دهند تا کامپیوتر بر آنها تسلط داشته باشد(سول,شل و کلین,2002).
ایوان گلدبرگ روانپزشکی از دانشگاه کلمبیا اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در سال 1995 مطرح کرد .اعتیاد به اینترنت نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت را ایجاد می کند و با ویژگی های زیر تعیین میشود :هزینه روزافرون برای اینترنت و موضوعات مربوط به آن,احساس هیجان ناخوشایند )مانند اضطراب رافسردگی و مانند آن (درزمانی که فرد در تماس با اینترنت نیست قابلیت تحمل و عادت کردن به اثرات در اینترنت بودن انکار رفتارهای مشکل زا ,از این دیدگاه اختلال به عنوان اختلال تنشی یا کنترل تکانه مانند قمار بازی بیمارگونه در نظر گرفته می شود و کسانی که به این معیارمی رسند مشکلات روانشناختی اجتماعی و شغلی پیدا می کنند(گنزالز,2008).
انجمن روانپزشکی امریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوی استفاده از اینترنت که موجب اختلال عملکردی شده و با حالات ناخوشایند درونی در طول یک دوره ی دو ماهه همراه باشد تعریف کرده است.

دیویس معتقد است که اصطلاح استفاده ی مرضی از اینترنت مناسب تر از اصطلاحات دیگر است. به نظر او استفاده از اینترنت صرفا یک رفتار اعتیادی نیست بلکه مجموعه ای از عوامل شناختی و رفتاری را در زمینه ی اینترنت تشکیل می دهد که روی زندگی فرد اثر منفی می کذارد.
لین و تی سای(2002) بیان نموده از زمانی که اینترنت تبدیل به یک وسیله ارتباطی در دسترس همگان شد به عنوان ابزاری برای کجروی هم مورد استفاده قرار گرفت.
افراد در فضای مجازی به خاطر داشتن ویژگی هایی چون: جهانی و فرامرزی بودن, جذابیت و تنوع,آزادی ارتباطات,سهولت و در دسترس بودن, گمنامی کاربران, گریز از واقعیت و آرمان گرایی بسیار سهل تر از فضای واقعی می توانند مرتکب اعمال انحرافی شوند(نقل از میرحسینی,1390)
اینترنت به خودی خود ابزار بی ضرریست ، اما استفاده بیش از حد و نادرست آن خطر اعتیاد به اینترنت را به دنبال دارد که این پدیده مشکل عمده ای را برای بهداشت روانی جامعه ایجاد کرده است . شاید به جرات بتوان گفت شایع ترین آسیبی که در حال حاضر خانواده ها به خصوص دامنه سنی نوجوان و جوان را درگیر نموده است اعتیاد به اینترنت می باشد،. اعتیاد به اینترنت به معنای استفاده بیش از حد یا نا معقول و بیمارگونه از اینترنت است(ناستی زایی,ناصر,1388).

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
1-1) مقدمه
1-2) بیان مسئله
1-3) اهمیت موضوع
1-4) اهداف تحقیق
1-5) فرضیه های پژوهشی
1-6) سوال های پژوهشی
1-7) متغییرها و تعاریف نظری و عملیاتی
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1) پیشینه نظری تحقیق
2-1-1-انقلاب های فناوری
2-1-2-مقایسه انقلابهای فناوری
2-1-3-اهمیت اطلاعات
2-1-4-تعریف فناوری اطلاعات
2-1-5-داده،اطلاعات،دانش
2-1-6-انواع شبکه
2-2) تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت
2-2-1-دیدگاه گروهول
2-2-2-نظریه سیگل و سنا
2-2-3-نظریه پویایی روانی و شخصیت
2-2-4-نظریه کنترل اجتماعی
2-2-5-تبیین رفتاری
2-2-6-تبیین بیوپزشکی
2-2-7-نظریه شناختی
2-2-8-نظریه شناختی_رفتاری
2-2-9-دیدگاه مکتب مبادله
2-2-10-نظریه های رسانه ای
2-2-11-نظریه استفاده و خشنودی
2-3) پیشینه عملی
2-4) جمع بندی پیشینه
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) روش نمونه گیری
3-2) جامعه آماری
3-3) حجم نمونه آماری
3-4) روش اجرا و جمع آوری اطلاعات
3-5) معرفی ابزار پژوهش
3-6) روش تحلیل نتایج
فصل چهارم: یافته ها ونتایج تحقیق
4-1) نتایج آمار توصیفی
4-1-1-جداول اطلاعات توصیفی
4-2) نتایج آمار استنباطی
4-2-1-جداول اطلاعات استنباطی
فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج
5-1) بحث و نتیجه گیری
5-2) خلاصه تحقیق
5-3) پیشنهادات
5-4) محدودیت ها و مشکلات
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ
پرسشنامه خلق و خو (EAS)
فهرست جدول ها
فهرست شکل ها و نمودارها

فهرست جدول ها
جدول 4-1-توزیع پراکندگی کاربران با توجه به جنسیت
جدول 4-2-توزیع پراکندگی کاربران با توجه به میزان تحصیلات
جدول 4-3-توزیع فراوانی و درصدی اعتیاد به اینترنت بر حسب شاکی بودن دیگران
جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصدی اعتیاد به اینترنت بر حسب بی خوابی کشیدن
جدول 5-4-ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغییر اعتیاد به اینترنت و خلق وخو


فهرست شکل ها و نمودارها
شکل 4-1-نمودار پراکندگی میزان تحصیلات کاربران
شکل 4-2-نمایش گرافیکی سطوح اعتیاد به اینترنت کاربران
شکل 4-3- نمایش گرافیکی خلق و خو در سطوح مختلف در ارتباط با اعتیاد اینترنتی


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما