پرسشنامه روشهای کنار آمدن لازاروس

پرسشنامه روشهای کنار آمدن لازاروس

پرسشنامه استاندارد روشهای کنار آمدن لازاروس

معرفی پرسش نامه و کاربرد آن
در سالهای اخیر این عقیده گسترش یافته که افراد چگونه با فشار روانی مداوم و تاثیرات روانی و اجتماعی و جسمانی آن کنار می آیند. پرسشنامه کنار آمدن به منظور تهیه یک ابزار سنجش نظری برای برای پژوهشگران فراهم شد تا بتوانند برای بررسی نقش کنار آمدن در رابطه بین فشار روانی و پیامدهای سازگارانه به کار گرفته شود.

پرسشنامه روش های کنار آمدن افکار و اعمالی که افراد برای کنار آمدن با وقایع فشارزای زندگی به کار می برند. ارزیابی می کند. این پرسشنامه از یک نظریه شناختی – پدیدار شناختی در مورد فشار روانی و روش های کنار آمدن مشتق شده است. در جایی دیگر این راهنما به توضیح مفاهیمی می پردازد که اساس پرسشنامه روش های کنار آمدن را شکل می دهد و اطلاعاتی در مورد تحول آن راهنمایی هایی برای اجرا و نمره گذاری آن و جزییات ویژگی های روانسنجی آن بدست می دهد.
این پرسشنامه، بالقوه می تواند به عنوان محرکی برای بحث در موقعیت بالینی، آموزشی و کارگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

نسخه ۶۶ ماده ای تجدید نظر شده در این راهنما دامنه گستره ای از راهبردهای شناختی و رفتاری را در بر دارد و دارای مقیاس چهار ارزشی است که می تواند فراوانی کاربرد هر راهبرد را مشخص کند.
مواد پرسشنامه روش های کنار آمدن با استفاده از روش تحلیل عامل ، تحلیل شدند. در این نوع تحلیل از آنجا که افراد آرایه ای از راهبردهای کنار امدن را به کار برده بودند و مجموعه ای از آن را مجزا کرده بودند ، چرخش مایل انتخاب شد.
سه تحلیل عامل الگوهای عاملی مشابهب را به دست دادند. در هر سه تحلیل، ۳۷ ماده اشباع با ثبات بالایی وجود داشتند و ۲۲ ماده در همان عامل کاملا باثبات بودند و ۹ ماده نیز حذف شدند . از انجایی ….

نام پرسشنامه : روشهای کنار آمدن لازاروس
روایی و پایایی : دارد
نوع فایل: ورد
ابعاد: دارد
نمره گذاری و تفسیر: دارد
تعداد صفحه: ۸ ورد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.