پاورپوینت روش تحقیق در سازمان

پاورپوینت روش تحقیق در سازمان

روش تحقیق در سازمان

مقدمه و معرفی درس
روش تحقیق
اهداف فصل
مراحل تفضیلی اجرای طرح تحقیق علمی

 1. انتخاب موضوع تحقیق
 2. بیان مسئله
 3. پیشینه تحقیق
 4. بیان گزاره های مسئله (هدف / فرضیه / سوال ها)
 5. مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها
 6. تعیین ابزار اندازه گیری
 7. مشخص کردن جامعه کورد بررسی، نمونه و حجم نمونه
 8. انتخاب روش تحقیق
 9. گردآوری داده ها
 10. تنظیم و تلخیص داده ها
 11. تحلیل داده ها و نتیجه گیری
 12. تدوین گزارش و اشاعه یافته ها

مراحل تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی

انتخاب موضوع تحقیق » اولین مرحله در تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی است.
شناسایی و بیان مسئله » عرضه شواهدی دال بر وجود مسئله توسط پژوهشگر می‌باشد
گزاره‌های مسئله و نحوه بیان آن‌ها » بخش‌های یک مطالعه حاوی یک بیان کلی، اهمیت مسئله و گزاره‌های خاص مسئله تحقیق است

شرایط انتخاب موضوع

 1. علاقه پژوهشگر
 2. بدیع بودن
 3. پژوهش پذیر بودن
 4. اهمیت و اولویت
 5. توانایی پژوهشگر
 6. منابع مادی
 7. منابع اطلاعاتی
 8. به صرفه بودن

شرایط تدوین موضوع تحقیق

 1. موضوع به صورت یک جمله مثبت خبری؛
 2. عدم استفاده از کلمات زائدی بدون نقش و باری در تحقیق؛
 3. آزمون پذیر مطرح شدن موضوع؛
 4. ریشه داشتن در علم مربوطه؛
 5. محدود بودن موضوع تحقیق( ماهیتی/زمانی/مکانی/ جامعه آماری)

منابع و مراجع موجود برای انتخاب موضوع تحقیق

 1. استفاده از تجارب شخصی و فردی محقق؛
 2. استنتاج از نظریه ها و فرضیات موجود و مطرح؛
 3. استفاده از متون مربوط به موضوع تحقیق؛

مسأله تحقیق
» عبارتست از یک جمله استفهامی که رابطه موجود بین دو یا چند متغیر را مورد بررسی قرار می دهد و پاسخ این پرسش چیزی است که در تحقیق مورد جستجو است.
» اگر یک مسئله علمی باشد، همواره شامل دو یا چند متغیر خواهد بود.

ویژگی‌های مسأله تحقیق

 1. بیان کننده یک رابطه بین دو یا چند متغیر؛
 2. صورت سوالی داشتن، به روشنی و بدون ابهام ؛
 3. قابل آزمون بودن، با متغیرهایی قابل اندازه گیری؛
 4. موضع اخلاقی یا آرمانی نداشتن؛
 5. محدود بودن و قابل سنجش دامنه و اثر؛

ارزشیابی مسئله تحقیق

» آیا مسئله تحقیق به روز (جدید) است ؟
» آیا مسئله تحقیق رابطه بین پدیده ها را مورد بررسی قرار می‌دهد؟
» آیا مسئله تحقیق روشن و ‌صریح بیان شده است ؟
» آیا دامنه مسئله تحقیق محدود شده است ؟
» آیا برای تحقیق منابع مالی لازم در اختیار است ؟
» آیا امکانات پرسنلی، زمانی، تجهیزاتی لازم برای تحقیق وجود دارد؟
» آیا محقق اساساً شهامت انجام تحقیق را دارد؟

محتوای بیان مسأله

 1. مقدمه
 2. ویژگی های مسأله
 3. ابعاد یا گستردگی مسأله
 4. محیط مسأله
 5. عوامل احتمالی بروز مسأله
 6. نتایج حل مسأله
 7. اهمیت و ضرورت حل مسأله
 8. پیامدهای ناشی از عدم حل مسأله
 9. چگونگی حل مسأله

ویژگی‌های یک بیان مسئله خوب

 1. انتقال اهمیت مسئله
 2. تحدید مسئله در یک حوزه تخصصی
 3. اطلاعات کلی در باره تحقیقات انجام شده
 4. چارچوبی برای ارائه نتایج تحقیق

فعالیت :

 1. حداقل ۵ پرسش آغازین در مورد مسائلی که برای شما به عنوان مسئله قلمداد شده و ذهن شما را به خود معطوف داشته است، به ترتیب اولویت طرح نموده و به صورت مکتوب ارائه نمایید.
 2. یکی از سؤال ها را به صورت «موضوع تحقیق» در آورده و ارائه کنید
 3. برای موضوع انتخاب شده یک بیانیه مساله ارائه کنید.

گزاره‌های مسئله و نحوه بیان آن‌ها
تعریف و ویژگی:
» بخش‌های اولیه یک مطالعه حاوی یک بیان کلی مسئله، اهمیت مسئله و گزاره‌های خاص مسئله تحقیق است.
» ملاک های ارزیابی مسئله و گزاره‌های تحقیق


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.