پرسشنامه سبک های اسنادی

پرسشنامه سبک های اسنادی

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک های اسنادی

پرسشنامه سبک های اسنادی که توسط پترسون، وان بایر، آبرامسون، متالسکی و سیلگمن ساخته شده است و آقای محمدی فر و کرمی آن را ترجمه کرده اند. این پرسشنامه ارائه دهنده میزان خودسنجی آزمودنی از الگو های سبک ها ی مورد انتظار خود در تبین علی حوادث خوب و بد می باشد. که شامل ۱۲ موقعیت فرضی است که نیمی از آنها موقعیت های خوب و نیمی دیگر موقعیت های بد می باشند. همچنین نیمی از آنها موقعیت های بد م ی باشند. همچنین نیمی از آنها د رارتباط با روابط بین فردی است در حالیکه نیم دیگر در مورد رسید یا نرسیدن به موقعیت فرضی می باشد.
روایی و پایایی پرسشنامه
مطالعات متعددی همسانی درونی پرسشنامه را مورد بررسی قرار داده است. به عنوان مثال، پترسون سمل، و همکاران (۱۳۸۲) میزان آلفای کرونباخ را برای سه مقیاس مرکز نوجه، ثبات و پایداری بین ۴۴/۰ تا ۷۰/۰ گزارش کرده اند.. توضیحات کامل درون فایل

پرسشنامه (آزمون) استاندارد سبک های اسنادی که توضیحات و نحوه امتیاز بندی پرسشنامه ( سبک های اسنادی) توضیح داده شده است

نام پرسشنامه : سبک های اسنادی
روایی و پایایی : دارد
تعداد سوال:۴۸
منبع : دارد
نحوه امتیاز بندی: دارد
مولفه ( ابعاد): دارد (سوالات مربوط به هر مولفه مشخص نشده است)
تعداد صفحه: ۱۳صفحه

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما