پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

پرسشنامه سبک هویت ( برزونسکی ، ۱۹۹۲) یک مقیاس ۴۰ سوالی است که ۱۱ سوال آن مربوط به مقیاس اطلاعاتی ،۹ سوال مربوط به مقیاس هنجاری ،۱۰ سوال آن مربوط به مقیاس سردر گم یا اجتنابی و ۱۰ سوال دیگر مربوط به مقیاس تعهد است که برای تحلی ثانویه استفاده می شود ویک سبک هویتی محسوب نمی شود .پاسخ آزمودنی ها به سوالات به شکل طیف لیکرت ۵درجه ای می باشد که شامل کاملا مخالف =۱ تا کاملا موافق =۵ است .

روایی و پایایی :
برزونسکی پایایی درونی (ضریب آلفا ) مقیاس اطلاعاتی را ۶۲% ، مقیاس هنجاری ۶۶% ، مقیاس سردرگم یا اجتنابی را ۷۳ % گزارش کرده است .در مطالعه (منبع داخل فایل) ضرایب آلفا برای مقیاس سردرگم یا اجتنابی فرم۶G  ISI 78% ، و در فرم ISI  اصلی ۷۷% گزارش کرده است .مقیاس هنجاری در فرم۶G  ISI  ۶۴% و  در فرم اصلی ۶۷% بوده است .مقیاس اطلاعاتی در فرم۶G  ISI 59% و در فرم اصلی ۶۴% گزارش شده است .این ضرایب شبیه ضرایب گزارش شده توسط برزونسکی و وایت و جونز بوده است .برزونسکی و سالیوان (۱۹۹۲) دریافتند که مقیاس اطلاعاتی به دو عامل جداگانه تقسیم می شود که نشاندهنده سطح بالا و پایین تعهد است . نشان می دهد نمره سبک هویت اطلاعاتی یک متغیر پیچیده است . بنابراین پایایی کمتر مقیاس اطلاعاتی تعجبی ندارد . برای ارزیابی  و سنجش همسانی  درونی پرسشنامه سبک هویت ،(دکتر احمد غضنفری ،اعتبار یابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت ) ضریب آلفای کرونباخ برروی داده های نمونه اصلی (۱۸۳۲) محاسبه شد .ملاحظه شد که ضرایب به دست آمده با ضرایب محاسبه شده توسط برزونسکی وایت و همکارانش بسیار نزدیک است .در این پژوهش که از روش تحلیل عاملی استفاده شده بود ، ابتدا در رابطه با قابلیت ۳۰ ماده پرسشنامه سبک هویت برای  تحلیل عاملی ، آزمون KMOانجام شد که ضریب بدست آمده رضایت بخش بود (۸۱۰%). همچنین آزمون بارتلت برای کرویت در سطح ۰۰۰۱%>Pمعنی دار بود .(X2=6295/15)

پایایی و روایی: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
نوع فایل: ورد آفیس
تعداد صفحات: ۸
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.