پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده

دانلود پرسشنامه استاندارد در مورد سرزندگی تحصیلی-حسین چاری و دهقانی زاده شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه

حسین چاری و دهقانی زاده در سال ۱۳۹۱ پرسشنامه سرزندگی تحصیلی را با ۹ گویه با الگوگیری از مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش-۲۰۰۶ که چهار گویه داشت توسعه دادند. برای اجرای این مقیاس در فرهنگ ایرانی ابتدا یک متخصص رشته روانشناسی و یک متخصص زبان انگلیسی متن سوال های مقیاس را به فارسی ترجمه کردند . بعد از ترجمه ی گویه های مقیاس مارتین و مارش، تعدادی گویه براساس فرم اصلی مقیاس بازنویسی شدند و در مورد گویه ها از اساتید روانشناسی تربیتی نظرخواهی شد. برای اجرای مقدماتی و رفع نقص ها این گویه ها برروی گروهی از دانش آموزان دبیرستانی شهر مهریز اجرا شد و مورد بازنویسی قرار گرفت و نهایتا ۹ گویه به مرحله نهایی رسیدند

روایی و پایایی پرسشنامه

نتایج حاصل از بررسی حسین چاری و دهقانیزاده (۱۳۹۱) نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده با حذف یک گویه برابر مطلوب و ضریب بازآزمایی مورد قبول بود.همچنین دامنه همبستگی گویه ها با نمره کل بین ۵۱% تا۶۸% می باشد.این نتایج بیانگر این است که گویه ها از همسانی درونی و ثبات رضایت بخشی برخوردارند.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (ایرانی )
مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی )
مولفه:دارد(سوالات مرتبط مشخص است)
نوع فایل:(word)
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.