پرسشنامه تمایل به ورزش

پرسشنامه تمایل به ورزش

سنجش میزان تمایل به ورزش

مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف اصلی سنجش میزان تمایل به ورزش در افراد است. مقیاس سنجش آن از ۰ تا ۴ (هیچ تا خیلی زیاد) می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
در پژوهش ناجی و همکاران (۱۳۸۹) جهت تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، نخست به تایید سه تن از اساتید روانشناسی و تربیت بدنی رسید. برای بدست آوردن پایایی آن، از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی کل پرسشنامه ۷۶/۰ بدست آمد که بیانگر پایایی خوب این پرسشنامه است.

هدف پرسشنامه : سنجش میزان تمایل به ورزش از ابعاد مختلف است.
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۴
پایایی و روایی: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
تفسیر نتایج و شیوه نمره گذاری: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.