پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون ۱۹۷۶

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون ۱۹۷۶

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون این پرسشنامه دارای ۵۶ سوال بوده و هدف آن سنجش مهارت های اجتماعی از ابعاد مختلف (مهارت های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همسالان)  است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
زمانی که از مهار تهای اجتماعی یاد می شود، رفتارهای ساده در موقعیت ها و عرصه های گوناگون اجتماعی مورد نظر است، مانند: ریختن زباله در ظرف مخصوص، تمیز کردن زمین بعد از شکسته شدن چیزی، شیوه درست به کار بردن وسایل غذاخوری و رعایت آداب غذا خوردن. کسب مهارتهای اجتماعی کودکان بخشی از اجتماعی شدن آنان است؛ در فرایند اجتماعی شدن، هنجارها، مهارت ها، ارزش ها، نگرش ها و رفتار فرد شکل می گیرد، تا به نحو مناسب و مطلوبی نقش کنونی یا آتی خود را در جامعه ایفا کند(منبع داخل فایل) .

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از  مهارت های اجتماعی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۵۶ گویه ای   پرسشنامه مهارت های اجتماعی می­دهند .

مقیاس  پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالف ،۱؛ مخالف،۲؛ نظری ندارم۳؛موافق ،۴؛ کاملا موافق ،۵؛) می­باشد.

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون ۱۹۷۶

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
در پژوهش(منبع داخل فایل)  روایی سازه این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و پنج عامل بدست آمد و همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود.
(توضیحات کامل با تفسیر در داخل فایل)

نام پرسشنامه: مهارت های اجتماعی ماتسون
پایایی و روایی: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
مدل پرسشنامه: دارد
تفسیر و توضیحات: دارد (به صورت کامل و به دو طریق شرح داده شده است)
نوع فایل: ورد آفیس
منبع: دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.