مقاله شبیه سازی مونته کارلو در تحلیل خطر لرزه ای

مقاله شبیه سازی مونته کارلو در تحلیل خطر لرزه ای

مقاله شبیه سازی مونته کارلو در تحلیل خطر لرزه ای

فهرست مطالب
فصل اول مروری بر روش های مرسوم تحلیل خطر و روش شبیه سازی مونته کارلو ۱
۱-۱-مقدمه ۱
۱-۲-مروری بر روش های مرسوم تحلیل خطر لرزه ای ۱
۱-۲-۱-مروری بر روش تعینی در تخمین خطر لرزه ای ۲
۱-۲-۱-۱-شناسایی چشمه های لرزه زا ۳
۱-۲-۱-۲-تعیین پارامترهای مورد احتیاج در رابطه کاهندگی برای هر چشمه لرزه زا ۳
۱-۲-۱-۳-انتخاب رابطه کاهندگی مناسب ۴
۱-۲-۱-۴-تعیین میزان شتاب حداکثر طرح یا طیف طرح مورد نظر ۴
۱-۲-۲-مروری بر روش احتمالی در تخمین خطر لرزه ای ۴
۱-۲-۲-۱-شناسایی چشمه های لرزه زای سایت ۵
۱-۲-۲-۲-بدست آوردن رابطه توزیع فاصله برای هر چشمه،
تعیین رابطه بازگشتی و تعیین پارامترهای لرزه خیزی ۷
الف-توزیع فاصله برای هر چشمه ۷
ب-تعیین رابطه بازگشت زلزله برای هر چشمه ۹
ج- تعیین پارامترهای لرزه خیزی در مدل های بازگشت زلزله ۱۴
۱-۲-۲-۳-انتخاب رابطه کاهندگی ۱۹
۱-۲-۲-۴-تعیین منحنی خطر ۲۰
۱-۲-۳-معرفی عدم قطعیت های مختلف در تحلیل خطر لرزه ای و نحوه ی برخورد با آن ها ۲۱
۱-۲-۴-روش درخت منطق ۲۲
۱-۳-مروری بر روش شبیه سازی مونته کارلو ۲۳
۱-۳-۱-ماهیت روش مونته کارلو ۲۴
۱-۳-۲-کاربرد مونته کارلو در تحلیل خطر لرزه ای ۲۵
۱-۳-۳-تئوری تعیین خطر لرزه ای و روش های تعیین منحنی خطر لرزه ای ۲۶
۱-۳-۴-الگوریتم های مونته کارلو ۲۸
۱-۳-۴-۱-الگوریتم مونته کارلو ایبل و کافکا(۱۹۹۹) ۲۸
الف-درون یابی مقادیر مشاهده شده ی جنبش نیرومند زمین به جای
استفاده مستقیم از روابط کاهندگی ۳۱
۱-۳-۴-۲-الگوریتم مونته کارلو هان و چوی (۲۰۰۷) ۳۴
۱-۳-۵-مزایا و معایب روش تحلیل خطر مونته کارلو با سایر روش های تحلیل خطر ۳۹

فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: ۴۰
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع فارسی کامل
منابع انگلیسی کامل


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما