مقیاس عزت نفس روزنبرگ

مقیاس عزت نفس روزنبرگ

پرسشنامه استاندارد مقیاس عزت نفس روزنبرگ

معرفی پرسشنامه
مقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵) عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می سنجد. به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می شود

زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه های روان شناختی درباره «خود» استفاده می کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹؛ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).این مقیاس ضریب همبستگی بالاتری نسبت به پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) دارد و در سنجش سطوح عزت نفس روایی بالاتری میباشد (گریفیتس و همکاران، ۱۹۹۷ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

برای اجرای این آزمون، مقیاس به آزمودنی داده شده و از وی خواسته می شود پس از خواندن جملات، موافقت یا مخالفت خود را با آن جملات از طریق انتخاب گزینه «موافقم» یا «مخالفم» ابراز کند.

شیوه نمره گذاری پرسشنامه

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ از ۱۰ ماده تشکیل شده است که در آن از آزمودنی خواسته می شود تا براساس مقیاس لیکرت چهار درجه ای از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف به دقت به آنها پاسخ دهد. دامنه نمرات این مقیاس از ۱۰ تا ۴۰ بوده که نمرات بالاتر نشان دهنده عزت نفس بالاتر است.

۵ عبارت آن به شکل مثبت (گویه های شماره ۱ تا ۵) و ۵ عبارت دیگر به صورت منفی (گویه های شماره ۶ تا ۱۰) ارائه شده است.

شیوه نمره گذاری این مقیاس به این ترتیب است: سوالات ۱ الی ۵، کاملاً مخالفم = صفر، مخالفم= ۱، موافقم=۲ و کاملاً موافقم دارای نمره ۳ می باشد. همچنین در سؤالات ۶ الی ۱۰، کاملاً موافقم = صفر، موافقم= یک، مخالفم=۲ و کاملاً مخالفم دارای نمره ۳ می باشد.

اعتبار و روایی پرسشنامه

روزنبرگ باز پدیدآوری مقیاس را ۹/۰ ومقیاس پذیری آن را ۷/۰ گزارش کرده است. ضرایب آالفای کرونباخ برای این مقیاس در نوبت اول ۸۷/۰ برای مردان و ۸۶/۰ برای زنان و در نوبت دوم ۸۸/۰ برای مردان و ۸۷/۰ برای زنان محاسبه شده است (ماکیکانگاس و همکاران، ۲۰۰۴). (کامل در داخل فایل)

مشخصات پرسشنامه

هدف: اندازه گیری میزان عزت نفس افراد
تعداد سوال: ۱۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
پایایی و روایی: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
منبع : دارد

منابع : گنچی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت (کامل در داخل فایل)

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما