پاورپوینت مدیریت علفهای هرز گندم

پاورپوینت مدیریت علفهای هرز گندم

مدیریت علفهای هرز گندم به همراه تصاویر
بخشی از فایل پاورپوینت
کشت آسان
منبع غذایی اصلی انسان
توانایی تطابق وسازگاری بالا در مناطق مختلف
مهمترین محصول کشاورزی ازنظرتولیدوسطح زیرکشت
توانایی تولید عملکرد بالا

عوامل مهم وتاثیر گذار در تولید گندم

 1. واریته
 2. شرایط اقلیمی
 3. خاک
 4. نوع و مقدار وزمان مصرف کود
 5. تناوب زراعی
 6. زمان کاشت
 7. حمله آفات وبیماریها وسایر عوامل زنده روی گندم
 8. وجود علف های هرز
 9. زمان برداشت

علف هرز چیست؟
گیاهی است که درمکانی غیر از مکان اصلی خود یا در جای نا خواسته رشد کرده است.
در محصولات رشد می کنند و به آنهاخسارت می نند.
نسبت به علفکشها مقاوم می شوند.
در زیستگاههای تخریب شده مستقر می شوند.
از نظر اقتصادی ارزش چندانی ندارند.
بافعالیتهای انسان درمکانها یا زمانهای خاص دخالت میکنند.

علفهای هرز بسیار مهم

Very important weeds
Avena fatua
Avena ludoviciana
Sinapis arvensis
Turgenia latifolia
یولاف وحشی
یولاف وحشی زمستانه
خردل وحشی
ماستونک

علفهای هرز مهم
important weeds
تلخه
کنگروحشی
پیچک صحرایی
بی تی راخ
شیرین بیان
چچم ایرانی
چچم
گیجدانه
خونی واش
شلمی
جغجغک
سیزاب ایرانی
ماشک گل خوشه ای
Acroptilon repens
Cirsium arvensise
Convolvulus arvensis
Galium tricornutum
Glycyrrhiza glabra
Lolium persicum
Lolium rigidum
Lolium temulentum
Phalaris minor
Rapistrum rugosum
Vaccaria grandiflora
Vernonica persica
Vicia villosa

خسارتهای علفهای هرز

 1. کاهش کیفیت محصول
 2. کاهش عملکرد
 3. افزایش هزینه تولید (۲۰-۲۵%)
 4. افزایش هزینه برداشت

روشهای خسارت علفهای هرز

 1. رقابت
 2. طول دوره رقابت
 3. تراکم

چرا کنترل علف هرز؟
علفهای هرز باعث افزایش هزینه وکاهش سود می شوند.
علفهای هرز گیاهانی پر خرج وباعث خسارت به محصول می شوند.
یکی از روشهای کارساز درحفظ پتا نسیل تولید مدیریت صحیح علفهای هرز است.

با کنترل علفهای هرز:
باعث افزایش کیفیت محصول می شوند.
درو را آسان تر می کنند.
تولید و عملکرد محصول را بهبود می بخشند.

انواع روشها برای مدیریت علف هرز
رعایت بهداشت زراعی وپیشگیری از علفهای هرز.
روشهای زراعی در جهت تقویت قدرت رقابت محصول در برابر علفهای هرز.
روشهای خاکورزی قبل از کاشت وپس از برداشت در جهت کاهش جمعیت علفهای هرز.
کاربرد علفکشها در جهت کاهش جمعیت علفهای هرز
رعایت بهداشت زراعی
عدم کاشت بذورمحصولی که مخلوط با بذر علفهای هرز باشند.
اطمینان از عدم آلودگی کودهای حیوانی که به مزرعه داده می شود.
تمیز کردن ماشین آلات قبل از ورود به مزرعه.
حتی المقدور از استفاده آب فاقد آلودگی به بذر علفهای هرز.
جلوگیری از بذر دادن علفهای هرز در اطراف مزرعه و جویی ها.
شخم زدن مزرعه پس از برداشت و یاپاشیدن علفکشهای سیستمیک و
کم دوام به منظور جلوگیری از بذر دادن علفهای هرز باقیمانده .
هشیاری در باره بروز مقاومت یا ورود علفهای هرز مقاوم به علفکشها به مزرعه.

روشهای زراعی
تناوب
آیش
تاریخ کاشت
واریته گندم
روش کاشت
اندازه بذر
افزایش تراکم


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما