بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع

بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع

بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع
چکیده مقاله
اصطلاح “پیلوتی” به این معنی است که در انتهای خط انتقال نیرو را نوعی کانال به هم می‌پیوندد که به کار مبادله اطلاعات می‌آید. امروزه سه نوع از این کانالها وجود دارد که آنها را “پیلوت سیمی،” “پیلوت جریان کاریر” و “پیلوت میکروموج” می‌گویند.

پیلوت سیمی معمولا از مدار دو سیمه‌ای از نوع خطوط تلفنی بصورت لخت یا کابل تشکیل می‌شود و غالبا اینگونه مدارها را از شرکت تلفن محل، اجاره می‌کنند. پیلوت جریان کاریر ویژه رله‌گذاری حفاظتی ٍ آن است که جریانهای فشار ضعیف پربسامد (بین ۳۰ تا ۲۰ کیلوسیکل) در طول یکی از سیمهای خط انتقال نیرو به گیرنده‌ای واقع در سر دیگر منتقل می‌شود و زمین و سیم زمین معمولا به جای سیم برگشت عمل می‌کنند.

پیلوت میکروموج، سیستم رادیویی پربسامدی است که در فرکانسهای بالای ۹۰۰ مگاسیکل کار می‌کند. پیلوت سیمی، بیشتر برای فواصل ۸ تا ۱۶ کیلومتر اقتصادی است و بعد از آن غالبا پیلوت جریان کاریر باصرفه‌تر خواهد بود.
پیلوتهای میکروموج هنگامی به کار می‌روند که تعداد خطوطی که نیاز به کانال پیلوت دارند از ظرفیت فنی و اقتصادی جریان کاریر بیشتر شود.

این سیستم از نظر رله گذاری شامل:
» رله گذاری پیلوتی سیمی با جریان مستقیم
» رله گذاری پیلوتی سیمی با جریان متناوب

الف)نوع جریان گردشی
ب)نوع ولتاژ متقابل

پیلوتها در واقع هادیهایی هستند که جهت انتقال اطلاعات از انها استفاده میشود در این پروژه تلاش شده است تا با برسی نحوه عملکرد بعضی از رله ها نحوه استفاده از هادی های پیلوت شرح داده شود.

مقدمه مقاله
در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی ٍ مولد ها و ترانسفورماتورها و اسباب و ادوات دیگر برقی در اثر نقصان عایق بندی و یا ضعف استقامت الکتریکی ٍ دینامیکی و مکانیکی در مقابل فشارهای ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین در اثر ازدیاد بیش از حد مجاز درجه حرارت ٍ خطاهایی پدید می آید که اغلب موجب قطع انرژی الکتریکی می گردد.

این خطاها ممکن است بصورت اتصال کوتاه ٍ اتصال زمین ٍ پارگی و قطع شدگی هادی ها و خورده شدن و شکستن عایق ها و غیره ظاهر شود.
شبکه برق باید طوری طرح ریزی شود که از یک پایداری و ثبات قابل قبول و تا حد امکان مطمئنی برخوردار باشد.امروزه قطع شدن برق برای مدت کوتاهی باعث مختل شدن زندگی فردی و قطع شدن برق کارخانه های صنعتی و مصرف کننده های بزرگ ٍ موسسه های علمی و پژوهشی به مدت نسبتاٌٌٌ طولانی موجب زیانهای جبران ناپذیر می شود لذا قطع شدن و یا قطع کردن دستگاهها و تجهیزات الکتریکی معیوب از شبکه لازم است ولی کافی نیست.

باید تدابیری بکار برده شود که برق مصرف کننده ای که در اثر بوجود آمدن عیب فنی از شبکه قطع شده است در کوتاه ترین مدت ممکنه مجدداٌ تامین گردد.
وظیفه رله این است که در موقع پیش آمدن خطا در محلی از شبکه برق ٍ متوجه خطا شود ٍ آنرا دریابد و شدت آنرا بسنجد و دستگاههای خبری را آماده کند و یا در صورت لزوم خود راساٌ اقدام کند و سبب قطع مدار الکتریکی شود.

در این نوشته سعی شده است رله های حفاظتی پیلوتی ٍ اساس کار آنها و همچنین طریقه ارسال اطلاعات در این رله ها مورد بررسی قرار گیرد.در شش فصل اول از آوردن عکس و مطلب در مورد رله های واقعی پرهیز شده است در فصل هشتم رله های مربوط به حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی مترومورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب
* مقدمه
* فصل اول : فلسفه رله‌گذاری حفاظتی
* رله‌گذاری حفاظتی چیست؟
* وظیفه رله‌گذاری حفاظتی
* اصول رله‌گذاری حفاظتی
* ۴-۱) حفاظت در مقابل دیگر حالتهای غیرعادی
* فصل دوم : انواع رله
* ۱-۲) انواع رله برحسب مورد استعمال
* انواع رله بر مبنای کمیت اندازه‌گیری شده
* فصل سوم : حفاظت تفاضلی
* انواع سیستمهای حفاظت تفاضلی
* عوامل موثر در طراحی
* تجهیزات کمکی
* ۱-۳-۳) رله‌های چک‌کننده یا راه‌اندازی
* ۲-۳-۳) تجهیزات نظارت پیلوت
* ۴-۳) روشهای انتقال اطلاعات درحفاظت
* ۵-۳) منحنی مشخصه ایده‌آل طرحهای حفاظت تفاضلی توسط سیم پیلوت
* فصل چهارم : رله‌های پیلوتی سیمی
* مقدمه
* مزیت پیلوت
* پیلوتهای قطع‌کننده و سد‌کننده
* رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان مستقیم
* ۴-۴) رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان متناوب
* ۵-۴) برتری دستگاههای پیلوتی سیمی از نوع جریان متناوب بر جریان مستقیم
* ۶-۴) محدودیتهای دستگاههای پیلوتی سیمی با جریان متناوب
* ۷-۴) مراقبت از مدارهای پیلوتی سیمی
* ۸-۴) قطع از راه دور با سیمهای پیلوت
* ۹-۴) مشخصات موردنیاز برای سیم پیلوت
* ۱۰-۴) سیمهای پیلوت و حفاظت آنها در مقابل اضافه ولتاژ
* فصل پنجم : رله های پیلوتی با جریان کاریر و میکرو موج
* مقدمه
* ۱-۵) پیلوت با جریان کاریر
* پیلوت میکروموج
* رله‌گذاری مقایسه فاز
* ۴-۵) رله‌گذاری مقایسه سو
* فصل ششم : حفاظت خط با رله‌های پیلوتی
* مقدمه
* رله‌گذاری با پیلوت سیمی
* رله‌گذاری با پیلوت جریا، کاریر
* میکروموج
* ۱-۳-۶) کانال میکروموج
* ۲-۳-۶) قطع از راه دور
* فصل هفتم : رله‌های حفاظتی در پستهای فشارقوی
* مقدمه
* ضرورت اتصال به زمین – نوتر
* ضرورت برقراری حفاظت
* انواع سیستمهای اورکارنتی
* ۴-۷) رله‌های ولتاژی
* ۵-۷) حفاظت فیدرکوپلاژ ۲۰ کیلوولت
* ۶-۷) حفاظت فیدرترانس ۲۰ کیلوولت
* ۷-۷) حفاظت REF
* ۸-۷) رله دیفرانسیل
* ۱-۸-۷) چند نکته در مورد رله دیفرانسیل
* ۲-۸-۷) رله دیفرانسیل با بالانس ولتاژی
* ۹-۷) حفاظت جریانی برای ترانسفورماتور
* ۱۰-۷) حفاظت باسبار
* ۱۱-۷) حفاظت خط
* ۱۲-۷) رله دوباره وصل‌کن
* ۱۳-۷) Synchron-check
* ۱۴-۷) سیستم inter lock , inter trip
* فصل هشتم: حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی متروی تهران
* مقدمه
* مشخصات رله حفاظتی سیم پیلوت MBCI
* حفاظت دیفرانسیل فیدر
* رله ناظر MRTP
* ۴-۸) رله نشان‌دهنده جریان آنی ترانسفورماتور MCTH
* ۵-۸) رله جریان زیاد لحظه‌ای و استارت MCR
* ۶-۸) رله تشخیص بی‌ثباتی و قطع داخلی MVTW
* ۷-۸) ترانسفورماتور جداکننده
* ۸-۸) ولتاژ و جریان پیلوت
* ۹-۸) ستینگهای خطا برای فیدرهای معمولی
* ۱۰-۸) عملکرد مینیمم برای خطاهای زمین با بار سرتاسری
* ۱۱-۸) ترتیبات سوئیچ گیرهای نوع شبکه‌ای
* ۱۲-۸) ولتاژ تحریک شده ماکزیمم مسیر بسته پیلوت
* ۱۳-۸) اطلاعات فنی رلهMBCI
* منابع


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما