به ماهی قرمز عید دست نزنید

به ماهی قرمز عید دست نزنید

درباره ی انتخاب ماهی قرمز و نحوه ی نگهداری آن باید به یک سری نکات توجه کنید. یک ماهی سالم که فلس های آن سالم باشد خریداری نمایید و از دست زدن مستقیم به ماهی بپرهیزید زیرا….

دست زدن به ماهی قرمز عید ممنوع اما به چه علت؟؟؟
در هنگام تهیه ماهی قرمز سعی کنید ماهی را انتخاب نمایید که سالم باشد تا دچار مشکلات پوستی و آلرژی نشوید.
سعی کنید ماهی قرمزی را تهیه نمایید که ظاهر و تحرک مناسب داشته باشد و فلس آن ریخته نباشد.

از قرار دادن ماهی قرمز در کنار ماهی های آکواریوم خودداری نماید چرا که این ماهی ها از نظر شرایط نگهداری و شرایط زیستی با هم متفاوت هستند.
کسانی که مشکلات پوستی و یا جراحاتی در سطح پوست دارند از تماس مستقیم با ماهی و یا آب ماهی بپرهیزند زیرا این امر ممکن است موجب انتقال بیماری از ماهی به فرد شود.
حتی افراد عادی هم هنگام تعویض آب ماهی مراقب باشند و از دستکش استفاده نمایند.
آلودگی بعضی از ماهی ها به باکتری مایکو باکتریوم (سل) تماس آنها با (انسان ممکن است موجب بیماری های پوستی و اگزما شود.
با رعایت مسائل بهداشتی می توان مانع انتقال بیماری از ماهی ها به انسان شد.


اولین نفر باشید

نظر شما