پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک

دانلود پرسشنامه استاندارد در مورد عوامل موثر بر انتخاب یک بانک توسط مشتری همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر انتخاب یک بانک
پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک شامل ۲۵ گویه و هدف آن بررسی عوامل موثربرانتخاب بانک می باشد. پرسشنامه فوق به بررسی وتعیین اهمیت مجموعه عواملی می پردازد که برتصمیم گیری مدیران،در انتخاب بانک تاثیرمی گذارد.مدیران بانک ازطریق بررسی دقیق این عوامل وبرنامه ریزی برای بهبود عواملی که ازاهمیت بیشتری برخوردارند،می توانند مشتریان بیشتری را جذب وآنها راحفظ کرده واز این طریق سود بیشتری کسب کنند.

مولفه های پرسشنامه

مولفه ها

سوالات

نگرش های کارکنان بانک

۱تا۸

هزینه های خدماتی بانکی

۹تا۱۲

خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک

۱۳تا۱۶

اعتمادبانک

۱۷تا۱۹

تصویرمثبت ازبانک

۲۰تا۲۲

جهت مناسب

۲۳تا۲۵

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
هدف اصلی هر سازمان ،ورای فروش محصولات خود ،ایجاد نوعی رابطه و پیوند پایدار بین محصول و گروه خاصی از مشتریان است که عصاره آن نوعی تعهد و وفاداری مشتری نسبت به محصول سازمان خواهد بود.ایجاد چنین تعهدی ،طی فرایندی صورت می گیرد که شامل آشنا شدن مشتری با محصول ،شناخت پیدا کردن نسبت به آن و سپس ترجیح محصول است.در صورت موفقیت آمیز بودن این فرایند ،وفاداری مشتری،موفقیت سازمان و مایوس شدن سایر رقبا تضمین خواهد شد(منبع داخل فایل).

مقیاس  پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (با منبع معتبر)
ابعاد (مولفه): دارد
نوع فایل: ورد آفیس
منبع: دارد
تعریف مفهومی: دارد
مقاله بیس پرسشنامه : دارد ( یک مقاله معتبر پژوهشی جدید)
فایل خام spss پرسشنامه: دارد(به راحتی می توانید داده ها را وارد spss کنید)
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.