پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک

عوامل موثر بر انتخاب یک بانک توسط مشتری

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک
پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک شامل ۲۵ گویه و هدف آن بررسی عوامل موثربرانتخاب بانک می باشد. پرسشنامه فوق به بررسی وتعیین اهمیت مجموعه عواملی می پردازد که بر تصمیم گیری مدیران ،در انتخاب بانک تاثیرمی گذارد.مدیران بانک ازطریق بررسی دقیق این عوامل وبرنامه ریزی برای بهبود عواملی که ازاهمیت بیشتری برخوردارند،می توانند مشتریان بیشتری را جذب وآنها راحفظ کرده واز این طریق سود بیشتری کسب کنند.

مولفه های پرسشنامه

مولفه ها

سوالات

نگرش های کارکنان بانک

۱تا۸

هزینه های خدماتی بانکی

۹تا۱۲

خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک

۱۳تا۱۶

اعتماد بانک

۱۷تا۱۹

تصویر مثبت از بانک

۲۰تا۲۲

جهت مناسب

۲۳تا۲۵

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

هدف اصلی هر سازمان ،ورای فروش محصولات خود ،ایجاد نوعی رابطه و پیوند پایدار بین محصول و گروه خاصی از مشتریان است که عصاره آن نوعی تعهد و وفاداری مشتری نسبت به محصول سازمان خواهد بود.ایجاد چنین تعهدی ،طی فرایندی صورت می گیرد که شامل آشنا شدن مشتری با محصول ،شناخت پیدا کردن نسبت به آن و سپس ترجیح محصول است.در صورت موفقیت آمیز بودن این فرایند ،وفاداری مشتری،موفقیت سازمان و مایوس شدن سایر رقبا تضمین خواهد شد(منبع داخل فایل).

مقیاس  پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

روایی و پایایی : دارد (با منبع معتبر)
تفسیر و نمره گذاری: دارد
تعریف مفهومی: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
فایل خام spss پرسشنامه: دارد(به راحتی می توانید داده ها را وارد spss کنید)
مقاله بیس پرسشنامه : دارد ( یک مقاله معتبر پژوهشی جدید)
نوع فایل: ورد آفیس
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.