مقاله کاربری فضای تفریحی و باز

مقاله کاربری فضای تفریحی و باز

کاربری فضای تفریحی و باز

بخشی از مقاله
فراغت:
مجموعه‌‌ای از اشتغالهایی است که فرد کاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی‌‌ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام‌‌های شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می‌‌پردازد.  ( جهاد دانشگاهی ، ۱۳۷۹ )

با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعالیت های فراغتی به ۶ دسته زیر تقسیم میگردد که شامل طبقه بندی عمومی فعالیت فراغتی و تفریحی است.)

  1. گذران فراغت در خانه
  2. فعالیت های اجتماعی
  3. فعالیت های فرهنگی ، آموزشی
  4. فعالیت های ورزشی
  5. فعالیت تفریح و گردش
  6. توریسم و مسافرت ( مهدیزاده ، ۱۳۸۰ )

بخشی از این فعالیت ها در درون شهر و بخشی در بیرون از شهر و قسمتی در درون منزل صورت می گیرد .

نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضای فرهنگی و تفریحی

فهرست مطالب
مقدمه : ۲
فراغت: ۲
نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضای فرهنگی و تفریحی : ۳
وظیفه شهرداری در احداث و مدیریت زمینهای بازی : ۳
نقش و وظیفه شهرداری در ساماندهی تفرجگاه های پیرامون شهری : ۳
۱ – فضاهای بازی: ۴
۱ـ۱ـ مشخصات انواع فضاهای بازی : ۵
۲-۱ – طبقه بندی زمینهای بازی : ۶
۳ـ ۱ ـ معیارهای مکان یابی و توزیع فضاهای بازی : ۸
۴ـ۱ـ معیارهای برنامه ریزی فضاهای بازی : ۱۰
۵ـ۱ـ اصول طراحی و مدیریت فضاهای بازی : ۱۱
تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهرها: ۱۳
۲ـ ۱ ـ طبقه بندی تفرجگاههای طبیعی : ۱۴
۳ـ۱ ـ اصول کاربری و استفاده از تفرجگاه های طبیعی پیرامون شهری: ۱۶
الگوی چشم انداز فضاهای طبیعی : ۱۸
فضاهای موازنه اکولوژیکی : ۱۹
منابع و ماخذ : ۲۵


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.