پاورپوینت مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

پاورپوینت مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

بخشی از پاورپوینت
رابطه قدرت و سیاست
علم سیاست و رفتار سیاسی با قدرت ارتباط تنگاتنگی دارد.
اساسا رفتار سیاسی بر استفاده از قدرت برای اثر گذاری بر تصمیم گیری در سازمان یا رفتار افراد سازمان با هدف شخصی تمرکز دارد.

پژوهشگری برخی از واقعیت های جدی رفتار سیاسی را در قالب ۴ اصل بیان می کند:

  • سازمان ترکیبی از ائتلافها جهت دستیابی به منافع
  • ائتلاف های گوناگون در جست و جوی حفاظت از منافع و موقعیت های نفوذ.
  • توزیع نابرابر قدرت .
  • اعمال قدرت در سازمان و یکی از نمود های آن در جامعه است.
  • رفتار سیاسی مانند سایر جنبه های پویای سازمانی فراگرد ساده ای نیست

تعریف و حوزه رفتار سیاسی

رفتار های سیاسی در سازمان شامل اعمال آگاهانه ای است که برای نفوذ توسط افراد یا گروهها به منظور دست یابی یا حفاظت از منافع خود به هنگام وجود راه حل های متضاد صورت می گیرد.
رفتار سیاسی خارج از شرح شغل مشخص فرد است.رفتار سیاسی تلاش برای استفاده از پایگاههای قدرت فرد را طلب می کند.
رفتار سیاسی استفاده غیرمجاز از قدرت که موجب کسب و حفظ منافع خود یا منافع شخصی گروه خود می شود.
رفتار سیاسی را مدیریت نفوذبرای کسب غایت های غیر مجاز یا کسب غایتهای مجاز از طریق ابزارهای نفوذ غیر مجاز.

واقعیت سیاست

سیاست نتیجه طبیعی کمیابی منابع است .
منابع محدود منجر به رقابت و رفتارهای سیاسی می شود
بیشتر تصمیم گیری ها تحت شرایط ابهام گرفته می شود .
افراد موجود در سازمان همواره در صدد بر می آیند منافع خود را تامین کنند و از دید گاهی به موضوع نگاه می کنند که منافع شخصی آنها تامین شود .بدیهی است که این امر موجب بروز رفتار سیاسی یا سیاست بازی می شود .

فهرست عناوین

مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان
رابطه قدرت و سیاست
تعریف و حوزه رفتار سیاسی
واقعیت سیاست
عوامل موثر بر رفتار سیاسی
عوامل فردی
عوامل سازمانی
عدم اطمینان و رفتار سیاسی
شرایطی که زمینه بروز رفتار سیاسی را فراهم می کند
سطوح عمل سیاسی
ظرفیت سیاسی
انواع حسن استفاده / سواستفاده سیاسی
تاکتیک های سیاسی
ماهیت رفتار سیاسی
نگرش افراد نسبت به سیاست
شواهد پژوهشی سیاست در سازمان
تاکتیک های سیاسی دیگر
مدیریت رفتار سیاسی
توصیه های عملی


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.