دانلود مقاله مراحل ساخت یک ساختمان

دانلود مقاله مراحل ساخت یک ساختمان

مراحل ساخت یک ساختمان
این گزارش پیرامون تخریب و ساخت یک ساختمان چهار طبقه می باشد که ‏کارهای آن در چند مرحله صورت می گیرد.

تخریب
ابتدا تخریب بنای قدیمی جهت آماده سازی محل اجرای ساختمان جدید و احداث ‏پروژه مسکونی جدید در این مرحله با توجه  به اهمیت مکان و همچنین ‏بناهای اطراف بایستی ساختمان تخریب گردد .اولین قدم در تخریب بنای ‏قدیمی توجه به نوع بناهای اطراف آن از حیث استحکام می باشد که در این ‏پروژه بناهای سه طرف آن که سمت غرب و شرق آن  ساختمان مسکونی ‏قدیمی و فاقد اسکلت بندی بوده و فونداسیون هم ندارند و ساختمانهایی ‏بسیار ضعیف از نظر بار جانبی می باشند و سمت شمال آن هم که دیوار ‏حیاط همسایه می باشد که آن هم به جهت قدیمی بودن و همچنین مجاورت با ‏باغچه دارای پی بسیار ضعیف و قابل نشست می باشد .لذا با توجه به دو ‏طبقه بودن ساختمان به محض تخریب طبقه دوم بایستی دیوارهای همسایه ‏های شرقی وغربی شمع بندی گردد و از وارد کردن ضربه های خیلی زیاد به ‏آنها خودداری کرد پس از تمام شدن تخریب طبقه دوم نوبت به تخریب طبقه ‏اول می گردد که در اینجا با توجه به اینکه نسبت ارتفاع پروژه از ارتفاع دو ‏بنای مجاور کمتر است و به جهت اینکه این بناها بصورت ناخواسته تکیه گاه ‏هم در برابر نیروهای جانبی بوده اند لذا کار کمی مشکلتر می گردد و باید ‏بسیار با احتیاط این طبقه برداشته شود . به محض برداشته شدن سقف طبقه ‏اول و تخلیه نخله ها شمع هایی بصورت مایل از وسط ساختمان در حال ‏تخریب به ساختمان ها ی مجاور زده می شود .
سپس نسبت به برداشتن دیوارهای جانبی پروژه اقدام گردد تا اینکه ریشه ‏دیوارها نیز بیرون بیاید .‏

و بدین صورت تقریباکار تخریب پایان می یابد .اما قسمت مشکل تر اجرای ‏پروژه در خاکبرداری آن است .زیرا با توجه به نقشه یک طبقه جهت استفاده ‏برای مکان ورزشی و‎….‎بایستی ارتفاع پایین تر از سطح زمین ساخته شود . ‏بدین منظور ابتدا تا نصف پلان زمین در دو جهت هر دو ساختمان شرقی ‏وغربی خوب شمع بندی می گرددتا آنکه ارتفاع آن تقریبا نیمی از پلان ‏ساختمان باشد خاک آن نیم دیگر زمین تا ارتفاع مورد نظر برداشته می شود. ‏در این مرحله از قسمت خاک برداری شده زیر ساختمانها شمع بندی می شود . ‏البته لازم به ذکر است که گود برداری با فاصلاه یک متر ویا هفتاد سانتی متر ‏از دو ساختمان صورت می گیرد.سپس بوسیله کارگر و نه با لودر جای چند ‏شمع از جداره گود برداشته می شود تا شمعها دقیقا در مرز ساختمانها کاشته ‏شوند.
و بدین صورت نصف بعدی هم گود برداری می شود .البته بایستی توجه ‏داشت که پای شمع هاییکه در زیر ساختمان قرار می گیرند چه شمع های مایل ‏و چه شمع های عمودی نبایستی شناژها قرار گیرند در مورد شمع های ‏عمودی باید در ارتفاع تا یک متر بالاتر از سطح گود قرار گیرند تا در داخل ‏بتن فونداسیون قرار نگیرند و برای فونداسیون مشکلی پیش نیاید . و بدین ‏صورت کار خاکبرداری هم پایان می گیرد .‏

فونداسیون
مرحله بعدی کرسی چینی فونداسیون (ویا پیاده کدن واجرای شناژها ) می ‏باشد . در این قسمت طرح شناژها با گچ ریخته شده وبا آجر و ملات و ماسه ‏و سیمان عیار خیلی پایین چیده می شود اکنون نوبت به کندن و برداشتن ‏خاک مانده (فاصله تا مجاورت پی ساختمانها جانبی )میرسد که با توجه به ‏مقاومت خاک منطقه و مقاومت آن از زیر خاک برداشته می شود تا پی های ‏جانبی ساختمان هم ساخته شود . پس از اجرای شناژها نوبت به کشیدن ملات ‏مگر در کف فونداسیون می رسد .ملات مگر ملات ماسه وسیمان با عیار پایین ‏است که صرفا جهت بدست آوردن یک سطح صاف در زیز فونداسیون می ‏باشد و هم چنین قطع ارتباط بین بتن فونداسیون  ریخته شده و خاک می ‏باشد .زیرا در صورت ارتبا ط سیمان داخل بتن بهمراه آب بتن در زمان پس ‏دادن آب از بتن خارج شده و به داخل خاک  می رود و بدین ترتیب بتن پوک ‏می شود .همچنین بتن مگر ارتباط بین میلگردهای قرار گرفته در فو نداسیون ‏و خاک که باعث زنگ زدگی آنها می شود جلوگیری می کند .برای اجرای بتن ‏مگر بایستی توجه داشت که سطح فونداسیون پس از کشیدن بتن مگر باید ‏کاملا تراز و صاف باشد تا ارتفاع ساختمان  در نقاط مختلف ساختمان ‏برابر باشد .‏


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما