نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان

نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان

چرخش شغلی کارکنان

مقاله مدیریت ، نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان مراکز بهداشنی و آموزشی ، درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
خلاصه:
هدف از انجام پژوهش حاضر،تعین نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی و آموزشی درمانی دانشکده علوم پزشکی تبریز می باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مراکز بهداشتی و آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل می دهند که تعداد کل آنها ۱۹۴۳ نفر می باشند.

در این پژوهش از روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای نسبتی استفاده شده و حجم نمونه جدول مورگان ۲۳۵ نفر می باشد. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از نمرات ارزشیابی عملکرد کارکنان استفاده شده است یافته های تحقیق نشان می دهد- عملکرد کارگنان مراکز بهداشتی و آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با توجه به چرخش شغلی آنها تفاوت معنی داری دارد

نویسندگان: اسداله خدیوی، جهانگیر یاری، نیر سید نظری


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.