بررسی موانع اشتغال زنان از دیدگاه زنان شاغل

بررسی موانع اشتغال زنان از دیدگاه زنان شاغل

بررسی موانع فرهنگی ،اجتماعی اشتغال زنان از دیدگاه زنان شاغل
این تحقیق عوامل اجتماعی و فرهنگی که مانع از اشتغال زنان در ایران میشوند، شناسایی شده تا با حذف یا بهبود آن ها بتوانیم به سوی جامعه ای موفق تر و سالم تر گام برداریم.

چکیده مقاله
تحقیقی که پیش رو دارید به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال زنان ایران پرداخته است . این بررسی از دیدگاه زنان شاغل انجام گرفته است . در این تحقیق عوامل اجتماعی و فرهنگی که مانع از اشتغال زنان در ایران میشوند، شناسایی شده تا با حذف یا بهبود آن ها بتوانیم به سوی جامعه ای موفق تر و سالم تر گام برداریم و نقش زن و فعالیت آن را در جامعه پررنگ تر کرده و به وضوح نشان دهیم .
برای انجام این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است . ابزار سنجش این تحقیق نیز پرسشنامه حضوری است که توسط گروه دانشجویان محقق تنظیم شده است . این پرسشنامه با مراجعه حضوری در محل توسط پرسشگران پر شده است . برای توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند استفاده شده است .

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول ( ۱ )
مقدمه
طرح مساله
ضرورت واهمیت تحقیق
فصل دوم (۲)
مروری بر ادبیات
جامعه شناسی چیست : (sociology of gender )
شیوع اشتغال زنان :
تعصب جنسیتی : (sexism )
افتراق های جنسیتی : ( sexval divigiong )
جامعه شناسی جنسیت : ( sociologt of gender)
جامعه شناسی خانواده : ( sociology of famili )
اجتماعی شدن : ( socialization )
فاصله فرهنگی : (cultural lag )
فرهنگ : ( culture )
چارچوب نظری تحقیق حاضر
نگرش روان شناختی به اشتغال زنان
نگرش فیمنستی به اشتغال زنان
دیدگاه ساختی – کارکردی
نظریه پارستر
فرضیات تحقیق
تحقیقات انجام شده در زمینه اشتغال زنان
فصل سوم (۳)
تعریف مفهومی متغیر مستقل ووابسته
فصل چهارم (۴)
خلاصه و نتیجه گیری


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما