گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری

گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری

گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره میراث فرهنگی و گردشگری

مختصری از گزارش کارآموزی
وظیفه مندی اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان
برنامه ریزی وجمع آوری اطلاعات فرهنگی ، علمی ـ فنی وانجام بررسی های لازم در خصوص امور پژوهشی ،توسعه صنعت گردشگری ، حفظ واحیاء ومعرفی وآموزش میراث فرهنگی وگردشگری استان ،طبقه بندی آنها،تعیین اولویت وارائه برنامه ها، طرحها ومقاله ها ی کوتاه مدت ودراز مدت براساس خط مشی ، دستورالعملهای سازمان وقابلیتها وامکانات محل

اجرای برنامه ها ،طرحها ومقاله ها ی مصوب در زمینه های پژوهشهای باستان شناسی ،مردم شناسی وهنرهای سنتی ،حفظ واحیاء هنرهای سنتی ،آثار تاریخی فرهنگی منقول وغیر منقول ومعرفی وآموزش استان

ایجاد هماهنگی بین ارکانها ونهادها وارتباط مستمر فرهنگی ، علمی وفنی با بخش عمومی وخصوص درجهت رشد وتوسعه میراث فرهنگی وگردشگری وجلب مساعدتهای معنوی ومادی آنان وایجاد شرایط مناسب وبرنامه ریزی شده ومشارکت در زمینه های مختلف میراث فرهنگی وگردشگری

شناسایی وطبقه بندی مراکز وجذابیتهای سیاحتی وگردشگری وآثار تاریخی فرهنگی و زمینه سازی برای جذب مردم به این مراکز از طریق تشویق وحمایت از راه اندازی ، ترمیم ،توسعه بهسازی محیط،ارائه خدمات بهتر وبیشتر مراکز سیاحتی وگردشگری ونیز واحدهای اقامتی وپذیرایی استان
تنظیم وتدوین گزارشهای تحقیقاتی ،فرهنگی، فنی واجرایی وارائه آن برحسب مورد به سازمان وپیشنهاد چاپ وانتشارآنها

مطالعه وتهیه طرح بنا ها واجرای برنامه های مصوب مرمت واحیای بنا ها ، مجموعه ها وبافتهای تاریخی استان

فهرست مطالب
فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی
تاریخچه اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان ۹
نمودار سازمانی اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان ۱۰
وظایف اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری ا ستان ۱۳
فرآیند کاری تأ سیسات میراث فرهنگی وگردشگری ۱۶
نوع محصولات تولیدی ۳۲
شرح مختصری از فرآیند خدماتی اداره ۳۵

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کار آموز
موقعیت رشته کامپیوتر ( نرم افزار ) در اداره ۴۲
شرح خلاصه ای درباره بخشی که کار آموزی خود را گذ را نده ام
شرح مسئولیت بخش معاونت گردشگری وامور فرهنگی ۴۳
شرح وظایف واحد کامپیوتر ۴۴
فعالیتهای انجام شده در دوره کارآموزی
آشنایی مختصر با برنامه PHOTOSHOP 47
آشنایی مختصر با برنامه COREL DRAW 49
تایپ نامه های اداری ۵۰
امورجاری در دست اقدام ۵۱
برنامه های آینده ۶۶
تکنیک های مورداستفاده توسط رشته کامپیوتر(نرم افزار)دراداره ۶۷

فصل سوم: آزمون آموخته ها ونتایج وپیشنهادات
گزارش پیشرفت کارآموزی (۱) ۶۹
گزارش پیشرفت کارآموزی(۲) ۷۰
گزارش پیشرفت کارآموزی (۳) ۷۱
فرم پایان دوره کارآموزی ۷۲


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما