برنامه ای برای ناب سازی شرکت ها

برنامه ای برای ناب سازی شرکت ها

برنامه ای برای ناب سازی شرکت ها
فهرست مطالب مقاله
برنامه ای برای ناب سازی شرکت ها ۲
شروع کار : ۳
یک عامل تغییر بیابید. ۴
دانش لازم را بدست آورید. ۴
بحران موجود را تبدیل به یک اهرم کنید. ۷
و در صورت نبود بحران ، آن را ایجاد کنید. ۷
در این مرحله به استراتژی اصلی نپردازید. ۹
نقشه جریان های ارزش خود را ترسیم کنید. ۱۱
هرچه سریعتر با فعالیتی مهم و قابل مشاهده شروع کنید. ۱۲
وقتی جنبش ایجاد شد ، حوزه کار خود را گسترش دهید. ۱۴
برای بستر * سازی جریان های ارزش خود ، سازماندهی کنید. ۱۷
شرکت خود را بر اساس خانواده محصول و جریان ارزش سازماندهی کنید. ۱۸
کارکرد پیشبرد ناب را ایجاد کنید. ۱۹
از همان آغازبه مسئله افراد مازاد رسیدگی کنید. ۲۰
برای رشد و توسعه ، استراتژی داشته باشید. ۲۲
لنگرهای بازدارنده را از سر راه بردارید. ۲۴
آنچه را بهبود بخشیده اید ، باز هم بهبود بخشید. ۲۴
” دوگام به پیش ، یک گام به پس ، آری ; هیچ گامی به پیش ، هرگز ” ۲۵
تفکر ناب را با راه اندازی « سیستم های لازم برای کسب و کار » تقویت کنید. ۲۶
از روال « تعیین خط مشی » بهره برداری کنید. ۲۷
یک سیستم حساب داری ناب ایجاد کنید. ۲۷
حقوق افراد را بر اساس عملکرد شرکت پرداخت کنید. ۲۸
همه چیز را شفاف کنید. ۳۰
تفکر ناب ومهارت ها را به همگان بیاموزید. ۳۱
ابزارهای خود را به اندازه کنید. ۳۲
کامل شدن دگردیسی. ۳۳
تامین کنند گان و خریداران را متقاعد کنید تا گامهای ضروری را بردارند. ۳۳
تکوین یک استراتژی ناب جهانی. ۳۶
رهبری از بالا به پایین را به ابتکار عملهای از پایین به بالا تبدیل کنبد. ۳۸
نتایج حتمی یک تعهد پنج ساله ۳۹
جدول ۱-۱۱: برنامه زمانی خیزش ناب.. ۴۱
خیزش بعدی. ۴۲
مورد ساده ناب سازی یک شرکت کوچک.. ۴۳
نمایه ۱-۶ : تولید فیزیکی محصول در لنتک.. ۴۷
نما یه ۲-۶ : حرکت سفارش در لنتک.. ۴۹
نمایه ۳-۶ : سیستم تکوین محصول لنتک.. ۵۳
انقلاب ناب.. ۵۸
نمایه ۴-۶ : حرکت خط Q.. 61
نمایه ۵-۶ : حرکت تولید در لنتک جدید. ۶۶
نمایه ۶-۶ : حرکت سفارش در سیستم لنتک جدید. ۷۰
نمایه ۷-۶ : حرکت طراحی محصول در لنتک جدید. ۷۳
جدول ۱-۶ : دگردیسی ناب لنتک.. ۷۴
جمع بندی. ۷۴
آخرین گام ۷۷
فراتر از حالت ساده ۷۸


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.