پرسشنامه هوشمند سازی مدارس

پرسشنامه هوشمند سازی مدارس

پرسشنامه استاندارد در مورد هوشمند سازی مدارس ، این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی مزایای هوشمندسازی مدارس (مزایای هوشمندسازی مدارس برای دانش آموزان، مزایای هوشمندسازی مدارس برای معلمان) است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
مدرسه هوشمند موسسه ای یادگیرنده است که به طور منظم فعالیتهاى تدریس، یادگیرى و مدیریت مدرسه را برای آماد ه سازى دانش آموزان در عصر اطلاعات، تجدیدنظر و بازسازى می کند(منبع داخل فایل)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از هوشمندسازی مدارس نمره­ای است که کارکنان به سوالات۱۸گویه ای پرسشنامه هوشمندسازی مدارس می­دهند .

مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (بسیار کم ،۱؛ کم،۲؛ متوسط؛زیاد ،۴؛ بسیاز زیاد ،۵؛) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
در پایان نامه (منبع داخل فایل) روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات مورد تایید چند تن از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گرفت و همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود.
توضیحات کامل با تفسیر در داخل فایل

نام پرسشنامه: هوشمندسازی مدارس
پایایی و روایی: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
مدل پرسشنامه: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
نوع فایل: ورد آفیس
منبع: دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.