پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی

دانلود پرسشنامه استاندارد هوش معنوی
این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال بوده و هدف آن بررسی مولفه های هوش معنوی (زمینه تفکر کلی و بعد اعتقادی، توانایی مقابله و تعامل با مشکلات، خودآگاهی و عشق و علاقه، پرداختن به سجایای اخلاقی) می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
هوش معنوی : واژه معنویت را به عنوان هسته درونی خودمعرفی کرده اند که می تواند آرامش را به خصوص در شرایط استرس زا به انسان هدیه کرده و او را به یک نیروی برتر دراین جهان هستی متصل کند.
هوش معنوی برای نخستین بار در سال ۱۹۹۶ توسط استیونز مطرح شد. بعد در سال ۱۹۹۹ توسط امونز گسترش یافت.امونز (۲۰۰۰) پیدایش سازه هوش معنوی را به عنوان کاربرد ظرفیتها و منابع معنوی در زمینه ها و موقعیت عملی درنظرمیگیرد. به عبارتی، افراد زمانی هوش معنوی را به کار میگیرند که بخواهند از ظرفیتها و منابع معنوی برای تصمیم گیری های مهم و اندیشه در موضوعات هستی یا تلاش در جهت حل مسئله روزانه استفاده کنند(منبع داخل فایل)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از هوش معنوی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۴۲ گویه ای پرسشنامه هوش معنوی می­دهند .

مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (بسیار کم،۱؛ کم۲؛ گاهگاهی،۳؛زیاد،۴؛ بسیار زیاد؛۵) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
شایان ذکر است که (منبع داخل فایل) برای محاسبه پایایی پرسشنامه هوشمعنوی از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده نموده اند که مقدار آن برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر با ۸۵/۰ و ۷۸/۰ بدست آمد ه و این این بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده می باشد. در کل، ضرایب پایایی مقیاس هوش معنوی بین ۶۹/۰ تا ۸۵/۰ نوسان داردکه بیانگر ضرایبپایایی قابل قبول می باشد. همچنین برای تعیین اعتبار پرسشنامه یاد شده نمره آن با نمره سؤال ملاک همبسته شده و مشخص گردید که رابطه مثبت و معنی داری بین آنها وجود دارد (۵۵/۰ = r) که نشان می دهد پرسشنامه هوش از اعتبار مناسبی برخوردار است. در پایان نامه (منبع داخل فایل) پایایی پرسشنامه هوش معنوی بدیع با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد .
توضیحات کامل با تفسیر در داخل فایل

مشخصات پرسشنامه
پایایی و روایی : دارد (با منبع معتبر)
ابعاد (مولفه): دارد
مدل پرسشنامه : دارد
تفسیر و توضیحات : دارد (به صورت کامل و به دو طریق تحلیل شرح داده شده است)
نوع فایل : ورد آفیس word
منبع : دارد (منبع پرسشنامه + منبع پایایی)
تعاریف مفهومی و عملیاتی : دارد (با منبع)
امتیازبندی پرسشنامه : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما