پرسشنامه وسواس فکری و عملی

پرسشنامه وسواس فکری و عملی

پرسشنامه وسواس فکری و عملی – این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال بوده و هدف آن ارزیابی و سنجش میزان اختلال وسواس فکری و عملی از ابعاد مختلف (وسواس های آلودگی، اجبارهای شست وشو، اجبارهای نظم و ترتیب، اجبارهای وارسی، افکار وسواسی آسیب به خود و دیگران، افکار وسواسی خشونت، تکانه های وسواسی آسیب به خود و دیگران، تکانه های وسواس دزدی) است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
ویژگی های اساسی اختلال وسواس فکری – عملی، علامت وسواس های فکری و عملی است که شدت آن ها برای ایجاد ناراحتی قابل ملاحظه برای شخص کافی است . وسواس های فکری و عملی وقت گیر بوده و به طور بارز در عملکرد روزمره و شغلی، فعالیت های اجتماعی معمول یا روابط تداخل می کند . بیمار مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی ممکن است دچار وسواس فکری، وسواس عملی یا شکل توأم آ ن ها  باشد (منبع داخل فایل ) .

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از اختلال وسواس فکری – عملی نمره­ای است که کارکنان به سوالات۳۹گویه ای پرسشنامه اختلال وسواس فکری – عملی می­دهند .

مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (به هیچ وجه ،۱؛ به ندرت،۲؛ گاهی اوقات ۳؛زیاد ،۴؛ خیلی زیاد ،۵؛) می­باشد.

مقیاس وسواس فکری عملی

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
در پژوهش (منبع داخل فایل) برای برآورد روایی ملاکی، پرسشنامه فارسی پادو آ با دو پرسشنامه وسواس فکری – عملی و پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی مقایسه شد که نتایج به ترتیب ۶۹/۰ و ۵۸/۰ بدست آمد که نشان دهنده روایی خوب این ابزار می باشد.
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود.
(توضیحات کامل با تفسیر در داخل فایل)

نام پرسشنامه: وسواس فکری و عملی
پایایی و روایی: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
مدل پرسشنامه: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
نوع فایل: ورد آفیس
منبع: دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.