پرداخت

نام محصول قیمت عملیات
مقاله داده کاوی در صنعت بانکداری
10000 تومان حذف
مقاله چربی سوزی با ورزش
8000 تومان حذف
مقاله چربی سوزی با ورزش
8000 تومان حذف

یک کد تخفیف (البته اگر دارید) وارد کنید.

اطلاعات شخصی

ما رسید خرید را به این آدرس ارسال خواهیم کرد.

ما از این مورد برای شناسایی حساب‌ها استفاده می‌کنیم.

ما از این مورد برای شناسایی حساب‌ها استفاده می‌کنیم.

مبلغ کل خرید: 26000 تومان