پرسشنامه رعایت حجاب

پرسشنامه رعایت حجاب

پرسشنامه رعایت حجاب و عفاف
در بین دانشجویان نمونه انتخاب شده بیشترین درصد را دانشجویان گروه فنی مهندسی و کمترین درصد را دانشجویان گروه علوم پایه و گروه پرستاری تشکیل میدهند .

گروه

فنی ومهندس

گروه

علوم پایه

گروه

پرستاری

گروه

علوم انسانی

فراوانی رشته تحصیلی
۱۵۳۳۹فراوانی
۵۰%۱۰%۱۰%۳۰%درصد

۱- رعایت عفاف و حجاب در همه دانشگاه ها باعث پیشرفت سطح علمی ، دینی و اخلاقی می باشد .

              ارزشکاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۶۳۱۲۹۰۳۰
درصد۲۰%۱۰%۴۰%۳۰%۰۱۰۰%

۲- بدحجابی در دانشگاه های برخی کشورهای غربی اصل قرار داده شده است .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۰۶۱۲۹۳۳۰
درصد۰۲۰%۴۰%۳۰%۱۰%۱۰۰%

۳- مقررات دانشگاه آزاد می تواند هر نوع پوششی را برای دانش آموختگان خود انتخاب کند .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۳۱۲۹۶۰۳۰
درصد۱۰%۴۰%۳۰%۲۰%۰۱۰۰

۴- افرادی که حجاب ندارند ، اسلام را قبول ندارند .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۳۹۶۶۶۳۰
درصد۱۰%۳۰%۲۰%۲۰%۲۰%۱۰۰%

۵- پوشش هر کسی نشانه ایدئولوژی و طرز تفکر و شخصیت افراد است .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۹۱۵۳۳۰۳۰
درصد۳۰%۵۰%۱۰%۱۰%۰۱۰۰%

۶- عفاف و حجاب به عنوان امری که به هر دو جنس زن ومرد مربوط می شود .

جدول شماره ۶

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۱۲۱۵۳۰۰۳۰
درصد۴۰%۵۰%۱۰%۰۰۱۰۰%

۷- اسلام مانند سایر ادیان حدود حجاب را در زنان بیشتر نسبت به مردان مطرح کرده است .

 

 

 

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۱۲۹۳۶۰۳۰
درصد۴۰%۳۰%۱۰%۲۰%۰۱۰۰%

۸- به نظر کشورهای اروپایی حجاب سد راه پیاده کردن اهداف آنان است .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۱۲۹۳۶۰۳۰
درصد۴۰%۳۰%۱۰%۲۰%۰۱۰۰%

۹- وادار نمودن دانشجویان دختر به داشتن چادر در دانشگاه ها یک ضرورت است .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۱۲۹۳۳۳۳۰
درصد۴۰%۳۰%۱۰%۱۰%۱۰%۱۰۰%

۱۰- عرف هم در کنار دستورات دینی در تعیین حجاب دخالتی تام دارد .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۳۱۸۶۳۰۳۰
درصد۱۰%۶۰%۲۰%۱۰%۰۱۰۰%

۱۱- حجاب برابر است با چادر و غیر از آن حجاب است ولی کامل نیست .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۳۱۲۳۹۳۳۰
درصد۱۰%۴۰%۱۰%۳۰%۱۰%۱۰۰%

۱۲- حجاب مصونیت است نه محدودیت .

          ارزشکاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۱۲۹۶۳۰۳۰
درصد۴۰%۳۰%۲۰%۱۰%۰۱۰۰%

۱۳- حجاب ارتجاع و عدم رشد است .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۶۹۶۳۶۳۰
درصد۲۰%۳۰%۲۰%۱۰%۲۰%۱۰۰%

۱۴- عدم تهیه برنامه های جامع در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی مسئله حجاب را با چالش جدی مواجه نموده است .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۱۲۹۶۳۰۳۰
درصد۴۰%۳۰%۲۰%۱۰%۰۱۰۰%

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما