پرسشنامه رعایت حجاب

پرسشنامه رعایت حجاب

پرسشنامه رعایت حجاب و عفاف
در بین دانشجویان نمونه انتخاب شده بیشترین درصد را دانشجویان گروه فنی مهندسی و کمترین درصد را دانشجویان گروه علوم پایه و گروه پرستاری تشکیل میدهند .

گروه

فنی ومهندس

گروه

علوم پایه

گروه

پرستاری

گروه

علوم انسانی

فراوانی رشته تحصیلی
۱۵۳۳۹فراوانی
۵۰%۱۰%۱۰%۳۰%درصد

۱- رعایت عفاف و حجاب در همه دانشگاه ها باعث پیشرفت سطح علمی ، دینی و اخلاقی می باشد .

              ارزشکاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۶۳۱۲۹۰۳۰
درصد۲۰%۱۰%۴۰%۳۰%۰۱۰۰%

۲- بدحجابی در دانشگاه های برخی کشورهای غربی اصل قرار داده شده است .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۰۶۱۲۹۳۳۰
درصد۰۲۰%۴۰%۳۰%۱۰%۱۰۰%

۳- مقررات دانشگاه آزاد می تواند هر نوع پوششی را برای دانش آموختگان خود انتخاب کند .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۳۱۲۹۶۰۳۰
درصد۱۰%۴۰%۳۰%۲۰%۰۱۰۰

۴- افرادی که حجاب ندارند ، اسلام را قبول ندارند .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۳۹۶۶۶۳۰
درصد۱۰%۳۰%۲۰%۲۰%۲۰%۱۰۰%

۵- پوشش هر کسی نشانه ایدئولوژی و طرز تفکر و شخصیت افراد است .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۹۱۵۳۳۰۳۰
درصد۳۰%۵۰%۱۰%۱۰%۰۱۰۰%

۶- عفاف و حجاب به عنوان امری که به هر دو جنس زن ومرد مربوط می شود .

جدول شماره ۶

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۱۲۱۵۳۰۰۳۰
درصد۴۰%۵۰%۱۰%۰۰۱۰۰%

۷- اسلام مانند سایر ادیان حدود حجاب را در زنان بیشتر نسبت به مردان مطرح کرده است .

 

 

 

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۱۲۹۳۶۰۳۰
درصد۴۰%۳۰%۱۰%۲۰%۰۱۰۰%

۸- به نظر کشورهای اروپایی حجاب سد راه پیاده کردن اهداف آنان است .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۱۲۹۳۶۰۳۰
درصد۴۰%۳۰%۱۰%۲۰%۰۱۰۰%

۹- وادار نمودن دانشجویان دختر به داشتن چادر در دانشگاه ها یک ضرورت است .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۱۲۹۳۳۳۳۰
درصد۴۰%۳۰%۱۰%۱۰%۱۰%۱۰۰%

۱۰- عرف هم در کنار دستورات دینی در تعیین حجاب دخالتی تام دارد .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۳۱۸۶۳۰۳۰
درصد۱۰%۶۰%۲۰%۱۰%۰۱۰۰%

۱۱- حجاب برابر است با چادر و غیر از آن حجاب است ولی کامل نیست .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۳۱۲۳۹۳۳۰
درصد۱۰%۴۰%۱۰%۳۰%۱۰%۱۰۰%

۱۲- حجاب مصونیت است نه محدودیت .

          ارزشکاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۱۲۹۶۳۰۳۰
درصد۴۰%۳۰%۲۰%۱۰%۰۱۰۰%

۱۳- حجاب ارتجاع و عدم رشد است .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۶۹۶۳۶۳۰
درصد۲۰%۳۰%۲۰%۱۰%۲۰%۱۰۰%

۱۴- عدم تهیه برنامه های جامع در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی مسئله حجاب را با چالش جدی مواجه نموده است .

کاملا موافقمموافقمبیطرفمخالفمکاملا مخالفمجمع
فراوانی۱۲۹۶۳۰۳۰
درصد۴۰%۳۰%۲۰%۱۰%۰۱۰۰%
پرسشنامه رعایت حجاب
5 از 1 رای


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

00.5 در انبار موجود است

راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما