پرسشنامه نوآوری سازمانی

پرسشنامه نوآوری سازمانی

دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی
اعتبار یا روایی با این مساله سروکار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم. در این تحقیق برای تعیین روایی هم از روایی محتوایی و هم از روایی صوری استفاده کرده ایم. برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه نوآوری سازمانی نظرات اصلاحی اساتید راهنما و مشاور اعمال شده است. در واقع روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان و اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین روایی صوری پرسشنامه ها نیز مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت ضریب پایایی پرسشنامه گرایش به نوآوری سازمانی پس از اجرای مقدماتی بر روی ۳۰ نفر از افراد بر اساس آلفای کرونباخ ۸۶/۰ بوده است که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه است.

جدول شماره (۳-۴) : پایایی خرده قیاس های گرایش به نوآوری سازمانی

مقیاس

ضریب آلفای کرونباخ

نوآوری تولیدی

۶۹/۰

نوآوری فرایندی

۸۰/۰

نوآوری اداری

۸۳/۰

نام پرسشنامه :پرسشنامه نوآوری سازمانی
روایی و پایایی : دارد
تعداد سوال: ۱۷
منبع : دارد
نحوه امتیاز بندی و تفسیر: دارد
مولفه ( ابعاد): دارد
تعداد صفحه: 3

پرسشنامه کاملا استاندارد است

پرسشنامه نوآوری سازمانی
به این فایل چند ستاره می دهید


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

00.5 در انبار موجود است

راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.