پرسشنامه وزن

پرسشنامه وزن

دانلود پرسشنامه استاندارد در مورد وزن و هدف پرسشنامه درباره اندازه گیری توانائی خود مهارگری خوردن از ابعاد مختلف می باشد.

پرسشنامه وزن

هدف پرسشنامه
هدف از پرسشنامه وزن اندازه گیری توانائی خود مهارگری خوردن از ابعاد مختلف (هیجان های منفی، در دسترس بودن، فشار اجتماعی، ناراحتی جسمانی، فعالیت های مثبت) است.

مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت ده نقطه ای است.

روایی و پایایی پرسشنامه
در پژوهش بابائی و همکاران (۱۳۸۶) به منظور بررسی روائی ابزار، روائی محتوا و روائی سازه مورد مطالعه قرار داده شد. در روائی محتوا نظرات چهار نفراز متخصصان روانشناسی درخصوص پرسشنامه بدست آمد.در مورد روائی سازه نیز از دو روش همبستگی درونی هر عامل با با نمره کل پرسشنامه و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و روائی سازه آن نیز مورد تایید قرار گرفت.
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. (توضیحات کامل در داخل فایل)

نام پرسشنامه: وزن
هدف پرسشنامه : اندازه گیری توانائی خود مهارگری خوردن از ابعاد مختلف (هیجان های منفی، در دسترس بودن، فشار اجتماعی، ناراحتی جسمانی، فعالیت های مثبت) است.
پایایی و روایی: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
نوع فایل: ورد آفیس
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.