گزارش کارآموزی ابزار دقیق و کنترل سیستم های الکترونیک و سنسور ها

گزارش کارآموزی ابزار دقیق و کنترل سیستم های الکترونیک و سنسور ها

گزارش کارآموزی ابزار دقیق و کنترل سیستمهای الکترونیک و سنسورها
عنوان پروژه : ابزار دقیق و کنترل الکترونیکی

مختصری از کارآموزی :
برای انتقال اطلاعات در سیستم های کنترل از استانداردهای متفاوتی استفاده می شود که در این بخش به توضیح برخی از آنها می پردازیم.
این استانداردها عبارتند از :

 • RS – ۲۳۲
 • RS – ۴۲۲
 • RS – ۴۸۵
 • ۲۰Ma Current Loop
 • CAN
 • LAN

لازم بذکر است که هر یک از این استانداردها دارای خواص مخصوص به خود می باشند و بسته به نوع و کاربرد سیستم کنترل از استاندارد خاصی استفاده می شود.
بعنوان مثال می توان یک سیستم DCS را با هر یک از استانداردهای RS – ۴۲۲ ، RS – ۴۸۵، حلقه جریان ۲۰ میلی آمپر، CAN و … اجرا نمود.

استاندارد RS – ۲۳۲
امروزه یکی از پر استفاده ترین رابط های سریال در جهان می باشد و بیشتر کانکتورها ۲۵ پین و به فرم حرف D هستند.
هر پین یا خط Data، برای منظور خاصی درنظر گرقفته شده است. در این استانارد ولتاژ بین، ۳+ تا ۱۲+ ولت ۱ فرض می شود و ولتاژ ۳- تا ۱۵- ولت صفر در نظر گرفته می شود. بیشترین سرعت این استاندارد ۱۱۵ bps و حداکثر فاصله ارتباطی ۱۵ متر می باشد. در ابن نوع ارتباط حداکثر یک نقطه انشعاب (Drop) وجود دارد.

استاندارد RS – ۴۲۲
این استاندارد از RS – ۲۳۲ سریعتر می باشد و می تواند تا ۱۰ Mbaud سرعتش بالا برود و تا Drop 32 در شبکه می توان وجود داشته باشد. حداکثر فاصله ارتباطی در این نوع ارتباط ۱۲۰۰ متر می باشد.

استاندارد RS – ۴۸۵
این استاندارد می تواند در فواصل حتی بیشتر از ۱۲۰۰ متر کار کند و تا ۳۲ Drop داشته باشد. سیم کشی تحت این استاندارد باید بسیار دقیق باشد که چند نکته درباره آن عبارتند از :

 • تمام سیمها باید در یک فاصله مطمئن از سیمهای قدرت قرار گیرند.
 • در صورت عبور از سیمهای قدرت باید زاویه عبوری ۹۰ درجه باشد.
 • تمام اتصالات به ابزارها (Devices) باید یکسان باشند.

بطور کلی استانداردهای انتقال اطلاعات به دو دسته متعادل و غیرمتعادل تبدیل می شوند. استاندارد RS – ۲۳۲ غیرمتعائل و استانداردهای SR-422 & 485 از گروه متعائلا می باشند.

درایورهای غیر متعادل
در استاندارد غیرمتعادل تمام سیگنالها در اتصالات واسطه بصورت ولتاژهایی که با زمین مقایسه می شوند، ظاهر می شوند. بعنوان مثال اطلاعات ارسالی از یک ابزار DTE در پایه ۲ ظاهر می شوند که در کانکتور ۲۵ پین نسبت به پایه ۷ که زمین است اندازه گیری می شوند.
در صورت رها بودن خط این ولتاز منفی خواهد بود و در صورت وصل بودن خط این ولتاژ بین ۵- و ۵+ و بین ۱۵- و ۱۵+ متغیر خواهد بود.

درایوهای متعادل
در سیستم متعادل تفاضلی ولتاژ تولید شده در درایور توسط خطی متشکل از یک جفت سیم که تنها یک سیگنال را شامل می باشند، ایجاد می شود.
در شکل صفحه قبل چگونگی این انتقال نشان داده شده است. درایور متعادل خط ولتاژی بین ۲ تا ۶ ولت بین دو سیم انتقال خود ایجاد می کند.
یک درایور متعادل خط همچنین یک سیگنال ورودی دریافت می کند که به آن سیگنال Enable می گویند. هدف این سیگنال اتصال دادن درایور به ترمینالهای خروجی سیگنال اطلاعات می باشد. بدین صورت که اگر سیگنال Enable خاموش باشد به این مفهوم است که خطوط سیگنال قطع شده اند.
یک درایور RS – ۴۸۵ همیشه به این سیگنال نیازی دارد ولی در درایور RS – ۴۲۲همیشه به این سیگنال نیازی نیست.

گیرنده های متعادل :
گیرنده های خط تفاضلی متعادل، وضعیت ولتاژ خطوط انتقال را در دو پایه ورودی سیگنال خود حس می کنند و همچنین یک سیگنال زمین دارند که برای اتصال صحیح خط سیگنال لازم می باشد.
شکل بالا نمایی از یک دریافت کننده متعادل را نشان می دهد. در این شکل ولتاژهایی که برای یک گیرنده متعادل مهم است نیز نشان داده شده است.
اگر ولتاژ تفاضلی ورودی بزرگتر از ۲۰۰+ میلی ولت باشد، گیرنده یک سطح منطقی را تشخیص خواهد داد و اگر کوچکتر از ۲۰۰- میلی ولت باشد سطح منطقی مخالف آن را تشخیص خواهد داد

فهرست مطالب کارورزی
عنوان پروژه ابزار دقیق و کنترل الکترونیکی
مشخصات و محل کارآموزی
مقدمه
PART 1
PROTOCOLS
۱ ) پروتکلها
* استاندارد RS – ۲۳۲
* استاندارد RS – ۴۲۲
استاندارد RS – ۴۸۵
درایورهای غیرمتعادل
درایوهای متعادل
گیرنده های متعادل
استاندارد ۲۰Ma Current Loop
CAN (Contoller Area Network)
مزایای استفاده از CAN
کاهش هزینه ها
معماری CAN
لایه فیزیکی
LAN (Local Area Network)
ابزارهای LAN
روش انتقال اطلاعات در LAN
UNICAST
MULTICAST
BSROADCAST
پروتکل LAN و مدل مبنای OSI
PART2
Control Systems
۳ ) سیستمهای کنترل
۱ ۳ ) سیستم کنترل DCS
مقدمه
تعریف DCS
مزایای DCS نسبت به سیستمهای قدیمی
سخت افزار DCS
الف ) واحد کنترلر و پردازنده
ب ) مدارات واسط ورودی/ خروجی
ج ) مجاری و مدارات واسط ارتباطی
د ) REDUNDANCY
ه ) DIAGNOSTICS
پایانه های کاربر
* پایانه های اپراتوری
* پایانه مهندسی
نرم افزارها و استانداردها
۲ ۳ ) سیستم کنترل FCS
تاریخچه
تعریف Fiwldbus
تحولات ایجاد شده بوسیله Fieldbus
Deviceهای کمتر
* کاملاً دیجیتال بودن
* استفاده آسانتر
* Interoperability
* Data Rate
اجزاء سیستم Fiedbus
الف ) لایه های مختلف سیستم
Physical Layer
Data Link Layer(DLL)
* User Layer
۱ ) Network Management
۲ ) System Management
۳ ) User Application
ب ) فانکشن بلولکها Database
* Function Blocks
* Data Base
نحوه اجرای سیستم Fieldbus
استانداردهای Fieldbus
* Profibus
* ISP
* Fieldus Fundation
* P _ Net
PART 3
SENSORS
سنسورها
۱ ) اندازه گیری درجه حرارت
۱ ۱ ) آشکارسازهایی که با سیال در تماس هستند
۱٫ ۱ ۱ ) ترموکوپل
اثرات ترموالکتریک
اثر Peltier
اثر تامسون
فاکتورهای مؤثر در انتخاب فلز ترموکوپل
ترموکوپل های استاندارد شده
الف ) (Copper – Constantan)CC
ب ) (Iron – Constantan)IC
ج ) (Chromel – Alumel)CA
د ) (Platinum –Platinum 10% / 13% Rhodium)Pt – PtRH
هـ ) (Chromel – Constantan)ChC
ترموکوپل های استاندارد نشده
جبران کننده اتصال سرد (اتصال مقایسه)
محافظت ترموکوپل
۱۱ ۲ ) حرارت سنج های مقاومتی
تئوری حرارت سنج مقاومتی
ضریب حرارتی مقاومت
مزایای Resistance Bulb
ترمیستور
جنس ترمیستور
مزایا و محدودیتهای اندازه گیری با ترمیستور
کاربردهای ترمیستور
۱۳ ) سیستمهای پرشده و سایر روشهای اندازه گیری حرارت
سیستمهای پرشده اندازه گیر درجه حرارت
مشخصات و مزایای ترمومتر فنری پرشده با جیوه
مشخصات و مزایای ترمومتر فنری پرشده با هیدروکربن
جبران کننده درجه حرارت محیط
ترمومتر بی متال
۱ ۲ ) آشکارسازهایی که با سیال در تماس نیستند (Pyrometer)
۱ ) اندازه گیری درجه حرارت بصورت نوری
۲ ) اندازه گیری درجه حرارت بصورت تشعشعی
۲ ) اندازه گیری جریان سیال
شرح المنت های اندازه گیر جریان سیال
* لوله Venturi
Orifice
محل نصب توپی برای اخذ اختلاف فشار
طریقه های انشعاب فشار در کارهای تجارتی
الف ) انشعابات Flange
ب ) انشعابات Vana Contracta
ج ) انشعابات کناری ( Corner )
د ) انشعابات در لوله
محل نصب Orifice
مزایای Orifice
Flow nozzle
لوله Pilot
امنت های ثانویه برای اندازه گیرهای جریان از طریق مانع
روش اندازه گیری موازنه نیرو ( Force Balance Method )
اندازه گیر جریان نوع Area
مزایاRotameter
اندازه گیر جریان نوع الکترومغناطیسی
مزایای المنت اندازه گیر نوع الکترومغناطیسی
اندازه گیر جریان نوع توربین
مزایای کاربرد اندازه گیر جریان نوع توربین
۳ ) اندازه گیری سطح ارتفاع
۱ ۱ ) نشان دهنده های ظروف ( Stight glass)
۱ ۲ ) نشان دهنده نوع شناور گلوله ای
۱ ۳ ) اندازه گیر سطح ارتفاع نوع Displacement
۱ ۴ ) اندازه گیری سطح ارتفاع به وسیله فشار مایع
الف ) اندازه گیری سطح ارتفاع مایع با انتقال دهنده اختلاف فشار
ب ) سیستم تولید حباب
ج ) روش اندازه گیر دیافراگمی
۱ ۵ ) اندازه گیری سطح ارتفاع مایع از طریق تغییر ظرفیت الکتریکی
۱ ۶ ) اندازه گیری ارتفاع نوع شناور
۱ ۷ ) ارتفاع سنج نوع خود متعادل شونده
۱ ۸ ) ارتفاع سنج نوع تشعشی
۲ ) اندازه گیر سطح ارتفاع جامدات
۲ ۱ ) اندازه گیری ارتفاع از طریق وزن
۲۲ ) اندازه گیری سطح ارتفاع جامدات از طریق ظرفیت الکتریکی
۳ ) Level Switches
۴ ) اندازه گیری فشار
المنت های اندازه گیر فشار
۱ ) المنت های ستون مایع
۱ ۱ ) اندازه گیر فشار مطلق
۱ ۲ ) اندازه گیر فشار جو نوع مخزن ثابت
۱ ۳ ) فشارسنج نوع U شکل
۱ ۴ ) فشارسنج نوع Well
۱ ۵ ) فشارسنج نوع Ring Balance
۱ ۶ ) فشارسنج نوع Bell آب بندی شده با مایع
۱ ۷ ) اختلاف فشارسنج نوع Bell
۲ ) المنتهای ارتجاعی
۲ ۱ ) لوله Bourdon
۲ ۲ ) Bellows
۲ ۳ ) المنتهای دیافراگمی
۵ ) سوئیچ بدون تماس ( Proximity switch )
* سرعت سوئیچینگ زیاد
* طول عمر زیاد
* عدم نیاز به نیرو و فشار
* قابل استفاده در شرایط کاری مختلف
* عدم ایجاد نویز در هنگام سوئیچینگ
انواع سنسورهای بدون تماس
۵ ۱ ) سوئیچهای القایی
سنسور القایی نامور
سنسور القایی آنالوگ
سنسور القایی سرعت (Speed Monitor )
۵ ۲ ) سنسورهای خازنی
۵ ۳ ) سنسورهای نوری
* سنسور نوری یکطرفه ( Diffuse)
* سنسور نوری رفلکتوری ( Retro – Reflective )
* سنسور نوری دوطرفه (Thru – Beam )
۵ ۴ ) سنسور مغناطیسی
۵۵ ) سنسورهای تشخیص رنگ

تعداد صفحات: 103
فرمت فایل: WORD


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما