گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت

گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت

کارآموزی حسابداری بانک ملت

این فایل شامل دو گزارش کارآموزی در مورد بانک ملت می باشد

توضیحات کارآموزی اول
فصل اول
آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان
مقدمه
طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها،بانک ملت به موجب تصویب نامه مورخه ۲۹/۵/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره امور بانکها با ادغام بانکها ی داریوش- تهران ،پارس – اعتبارات تعاونی وتوزیع – ایران وعرب – بین الملل ایران – عمران – بیمه ایران – تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تشکیل گردید.

در این میان شهرستان شیروان نیز با داشتن دو شعبه بانک ملت بنامهای شعبه مرکزی و شعبه خیابان امام خمینی سهم بسزایی در ارائه خدمات به مشتریان داشته وک ارکنان این شعبات با شعار ادب، دقت و سرعت خدمتگزاری به مردم شریف و فهیم منطقه را افتخار می دانند.

همچنین ببینید: گزارش کارآموزی در روابط عمومی بانک ملت

موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی
بانک ملت شعبه مرکزی با مساحتی حدود ۲۰۰۰ متر مربع در ضلع شمال غربی میدان انقلاب شیروان قرار داشته که حدود ۵۰۰ متر مربع فضای اداری ونزدیک ۱۰۰۰ متر مربع مهمانسرا و ۵۰۰ متر مربع زیر زمین می باشد.

مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه :
رئیس شعبه :
مسئولیت شعبه با رئیس می باشد که مدیریت ونظارت به کلیه امورات شعبه وارتباط با مشتریان وجذب منابع و تصویب اعتبار رابه عهده دارد.

معاون شعبه:
در واقع مدیر داخلی بوده که مسئولیت ونظارت برعملکرد سایر پرسنل وامورات داخلی بانک را دارد.

رئیس دایره صندوق :
مسئولیت کلیه عملیات مربوط به خزانه وصندوق شعبه را بر عهده داشته وکنترل ، تامین وجه نقد مورد نیاز شعبه،تقسیم اسکنا س وایران چک بین تحویلداران با شروع روز کاری ،کنترل وتحویل مانده موجودی صندوق کلیه تحویلداران در پایان روز کاری واعاده آن به خزانه ، مطابقت مانده خزانه با خلاصه دفتر کل رابه عهده دارد.

همچنین ببینید: گزارش کارآموزی بانک کشاورزی

تحویلداران:
امورمربوط به افتتاح انواع حسابهای بانکی ، دریافت و پرداخت وجه نقد و ایران چک، واریز وجه به حساب مشتریان ، پرداخت چکهای مشتریان ، صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک ، صدور دسته چک ، فروش تمبر مالیات دریافت قبوض اب و برق و گاز و تلفن ثابت و همراه و … و سرویس دهی و پول گذاری دستگاههای خودپرداز را انجام می دهند.
مثلا اگر مشتری A مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب جاری ۱۲۰ خود واریز می نماید سند ذیل توسط تحویلدارصادر و ماشین می گردد.

همچنین ببینید: گزارش کارآموزی در بانک صادرات

فهرست مطالب
فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت
مقدمه
موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی
چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب
مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه
رئیس شعبه
معاون شعبه
رئیس دایره صندوق
تحویلداران
دایره حوالجات
ممیز حساب
تحصیلدار
خدمتگزار شعبه
دایره اعتبارات
معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت
۱-حساب جاری الکترونیک (جام)
۲-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت
۳ -خدمات اینترنتی ۲۴ ساعته
۴-همراه بانک ملت
۵-پیامک ۲۰۰۳۳ و تلفن بانک جام ۸۱۳۲۰۰
۶-ملت کارت متمرکز
۷-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی
۸-هدیه کارت ملت۱۳
۹- بن کارت ملت۱۳
۱۰- انواع تسهیلات بانکی ۱۴
فصل دوم :عقوداسلامی
۱- قرض الحسنه۱۶
کارمزد۱۶
وثایق وتضمینات۱۷
نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی ۱۷
عملیات حسابداری قرض الحسنه۱۸
۱- ثبت حساب انتظامی قراردادهای ۱۸
۲- ثبت وثایق وتضمینات۱۸
۳- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد ۱۸
۴-دریافت اقساط۱۹
۵- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه۱۹
۲- مضاربه۲۰
عملیات حسابداری مضاربه ۲۲
۱-ثبت قرارداد مضاربه ۲۲
۲-ثبت وثایق وتضمینات ۲۳
۳-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی۲۳
۴-ثبت تعهدات بانک۲۳
۵-پرداخت سرمایه مضاربه ۲۴
۶-فروش کالای موضوع مضاربه۲۴
۳-مشارکت مدنی۲۵
عملیات حسابداری مشارکت مدنی۲۶
۱- ثبت قرارداد ۲۶

همچنین ببینید: گزارش کارآموزی بانک مسکن

۲-اخذ وثایق وتضمینات۲۶
۳-واریز مشارکت مدنی۲۷
۴-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی۲۸
۵-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت۲۸
۶-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی۲۸
الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد۲۹
ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد۲۹
۷-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی۳۰
۴-فروش اقساطی۳۱
فروش اقساطی مسکن۳۲
فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار۳۲
نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی۳۳
عملیات حسابداری فروش اقساطی ۳۴
۱-ثبت قرارداد۳۴
۲-واحد وثایق وتضمینات۳۴
۳-پیش پرداخت فروش اقساطی۳۵
۴-ثبت تعهدات بانک۳۵
۵- خرید اموال موضوع فروش اقساطی۳۵
۶-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی۳۶
۷-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی۳۶
۸-دریافت اقساط۳۷
۹-تسویه حسابها فروش اقساطی ۳۸
۵-اجاره به شرط تملیک۳۸
عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک۳۹
۱-ثبت قرارداد۳۹
۲-ثبت وثایق وتضمینات۴۰
۳-وصول پیش دریافت از مشتری۴۰
۴-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده۴۰
۵-خرید اموال اجاره به شرط تملیک۴۱
۶-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک۴۱
۷-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط۴۲
۸-تغییرات قرارداد۴۲
۹-دریافت مال الاجاره۴۳
۱۰-تعدیل حساب سود سالهای آینده ۴۳
۱۱-عدم وصول به موقع اقساط اجاره۴۳
۱۲-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق۴۴
۱۳-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد۴۵
۶-سلف۴۵
سود معاملات سلف۴۶
عملیات حسابداری۴۷
۱-ثبت قرارداد۴۷
۲-ثبت وثایق وتضمینات۴۷
۷- جعاله ۴۸
نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت۴۹
عملیات حسابداری جعاله۴۹
۱-ثبت قرارداد۴۹
۲-اخذ وثیقه یا تضمین۴۹
۳-اخذ پیش دریافت۵۰
۴-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار۵۰
۵-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی) ۵۰
۶- مزارعه۵۱
عملیات حسابداری مزارعه۵۲
۱-ثبت قرارداد۵۲
۲-ثبت وثایق وتضمینات۵۲
۳-پرداخت بابت مزارعه ۵۲
۴-دریافت سهم بانک۵۳
۵-تسویه حساب مزارعه ۵۳
۶-برگشت حسابهای انتظامی ۵۴
۹-مساقات۵۵
حسابداری مساقات۵۵
۱- ثبت قرارداد۵۵
۲-ثبت وثیقه یا تضمین۵۵
۳-پرداخت بابت مساقات۵۶
۴-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) ۵۶
۵-تسویه حساب مساقات۵۶
۶-برگشت حسابهای انتظامی۵۶
فصل سوم : ضمانت نامه های بانکی
مبحث اول کلیات ضمنتنامه بانکی
مبحث دوم انواع ضمانتنامه های بانکی
۱- ضمانتنامه های شرکت در مناقصه و مزایده
۲-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
۳-ضمانتنامه پیش پرداخت
۴-ضمانتنامه استرداد حسن انجام کار
۵-ضمانتنامه تعهد پرداخت
۱-۵- ضمانتنامه گمرکی
انواع ضمانتنامه های گمرکی
۱-۱-۵- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمرکی
۲-۱-۵- ضمانتنامه ترخیص موقت کالا
۳-۱-۵- ضمانتنامه ترانزیت کالا
۴-۱-۵- ضمانتنامه پاساوان کالا
نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی
۲-۵- ضمانتنامه نظام وظیفه
۳-۵- ضمانتنامه دادگستری
۴-۵- ضمانتنامه های متفرقه
صدور ضمانتنامه برای اشخاص فاقد وثائق کاملا معتبر یا سابقه اعتباری با معرفی وتضمین مشتریان اعتباری بانک
صدور ضمانتنامه با درج شرط یا شریاطی درمتن آن
ضمانتنامه ارزی
صدور ضمانتنامه ها جهت طرح های عمرانی
نکات حائز اهمیت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح های عمرانی دولت
مبحث سوم مدارک مورد نیاز جهت تشکیل وتکمیل پرونده اعتباری
الف)اشخاص حقیقی
ب) اشخاص حقوقی
مبحث چهارم عملیات صدور وحسابداری ضمانتنامه
الف)عملیات صدور ضمانتنامه
ب) عملیات حسابداری صدور ضمانتنامه
۱-ب- ثبت انتظامی قرارداد
۲-ب- ثبت انتظامی تعهد نامه
۳-ب – ثبت تعهدات
۴-ب- ثبت سپرده نقدی
۵-ب- ثبت تمبر مالیاتی
۶-ب- ثبت کارمزد
ثبت سند در اولین روز کاری یال مالی بعد
مبحث پنجم کارمزد صدور وتمدید ضمانتنامه های بانکی
عملیات حسابداری تمدید ضمانتنامه
نکات حائز اهمیت در مورد تمدید ضمانتنامه ها
مبحث هفتم تقلیل ضمانتنامه
عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه
برگشت تعهدات
برگشت سپرده نقدی
برگشت کارمز
برگشت وثایق
مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه
عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه
برگشت کارمزد تمدید ضمانتنامه قبل از سررسید.
فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها
کلام آخر

همچنین ببینید: گزارش کارآموزی بانک ملی ایران

همچنین ببینید: گزارش کارآموزی بانک انصار

توضیحات گزارش کارآموزی دوم
عنوان : گزارش کارآموزی حسابداری بانک ملت
بخشی از متن:
رئیس شعبه: مسئولیت شعبه با رئیس می باشد که مدیریت ونظارت  به کلیه امور است شعبه و ارتباط با مشتریان و جذب منابع  و تصویب اعتبار را به عهده دارد.
معاون شعبه: در واقع مدیر داخلی بوده که مسئولیت ونظارت برعملکرد سایر پرسنل و امورات داخلی باشد را دارد.
رئیس دایره صندوق: مسئولیت کلیه عملیات مربوط به خزانه و صندوق شعبه را بر عهده داشته وکنترل ، تامین وجه نقد مورد نیاز شعبه، تقسیم اسکنا س وایران چک بین تحویلداران با شروع روز کاری ،کنترل وتحویل مانده موجودی صندوق کلیه تحویلداران در پایان روز کاری واعاده آن به خزانه ،  مطابقت مانده خزانه با  دفتر کل رابه عهده دارد.
امورمربوط به افتتاح انواع حسابهای بانکی ، دریافت و پرداخت وجه نقد و ایران چک ، واریز وجه به حساب مشتریان ، پرداخت چکهای مشتریان ، صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک ، صدور دسته چک ، فروش تمبر مالیات دریافت قبوض اب و برق و گاز و تلفن ثابت و همراه و … و سرویس دهی و پول گذاری دستگاههای خودپرداز را انجام می دهند.

این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)

فرمت فایل : ورد آفیس word
تعداد صفحات : کارآموزی اول ۱۱۲ صفحه و کارآموزی دوم ۱۸ صفحه می باشد


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما