گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی

گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی

گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی

مراحل تدریس در ساعت درس تربیت بدنی
معلمان تربیت بدنی قبل از ورود به کلاس فعالیتهای لازم در ساعت اموزشی را سازماندهی کرده و بر مبنای اهداف تربیت بدنی ، نیاز دانش اموزان ، مدت کلاس ، وسایل و امکانات موجود ، شرایط جوی و … بهترین و بیشتر بازده را نصیب دانش اموزان می نماید.

این سه مرحله شامل موارد زیر است :

 1. مرحله امادگی
 2. مرحله پیاده نمودن هدف اموزشی (مرحله اصلی)
 3. مرحله بازگشت به حالت اولیه

بدیهی است که این مراحل و انتخاب فعالیتهای هر از ان به دیگری بستگی دارد.در صورتی یک ساعت درس تربیت بدنی (۴۵ دقیقه ) باشد و تقسیم بندی زمانی ان به شرح زیر خواهد بود .

۱- امادگی
مرحله امادگی از دو بخش امادگی سازمانی و امادگی بدنی تشکیل یافته است.
الف – امادگی سازمانی
که عبارت است از تعویض لباس ، تذکرات ، حضور و غیاب ، ایستادن در صف و ستون که در هر جلسه حدود ۱۰ دقیقه را به خود اختصاص می دهد.

ب- بخش امادگی :
این بخش خود به دو قسمت تقسیم می شود :
۱- ب) امادگی عمومی یا گرم کردن :، شامل انواع راه رفتن ها ، دویدن ها و پرش ها است در پایه اول بهتر از حرکات تقلیدی و تشبیهی در این بخش استفاده شود.زیرا دانش اموزان پایه اول به این حرکات علاقه دارند و کاملا انها را انجام می دهند.
۲- ب) امادگی اختصاصی : در این بخش از نرمشهایی که مرتبط با هدف اموزش کلاس است استفاده می شود .به عنوان مثال اگر هدف اموزشی کلاس پرتابها باشد از نرمشهایی که منجر به تقویت عضلات اندام فوقانی ومفاصل این قسمت می شود باید استفاده کرد .در پایه اول این حرکات بیشتر تشبیهی بوده ولی در پایه های بالاتر می توان از شیرین کاریها ، حرکتهای مقاومتی ، حرکات با طناب و نرمشهای با وسیله و بدون وسیله استفاده کرد. این دو بخش نیز ۲۰ درصد را بخود اختصاص می دهد.

۲- مرحله پیاده کردن هدف یا مرحله اصلی
هدف اصلی درس تربیت بدنی در این مرحله انجام می شود. پس از توضیحات و اموزش لازم ، معلم از بازیهای مختلف استفاده می کند .در این مرحله برای تقویت حرکات پایه و مهارتهای ورزشی ، از بازیهای مختلف استفاده می شود .بازیها علاوه بر تقویت حرکات و مهارتها دارای خصوصیاتی هستند که می توان از طریق انها برای تقویت ابعاد عاطفی ، اجتماعی و شناختی کودکان نیز اقدام کرد. به عنوان مثال مفاهیمی از قبیل صداقت ، راستگویی ، مسئولیت پذیری ، مسئولیت ، تعاون و همکاری شناخت اشکال هندسی و غیره را می توان در قالب بازیهای مختلف اموزش داد .این مرحله ۵۰ درصد برنامه را بخود اختصاص می دهد.

۳- مرحله بازگشت به حالت اولیه

در مرحله اصلی ، ضربان قلب و سرعت دستگاه گوارش خون و تنفس دانش آموزان به اوج خود می رسد از نقطه نظر عاطفی نیز احتمالا تغییراتی به جهت برد و باخت و یا برخوردهای جسمانی به وجود آمده است .یکی دیگر از نتایج فعالیتهای انجام شده تعریق و نشستن گرد و غبار محیط بر بدن است به این ترتیب اقداماتی در هر یک از این مراحل باید انجام شود تا دانش آموزآماده حضور در کلاس بعدی شود.

راه رفتن آرام ونفس گیری ، انجام حرکات کششی برای آرام کردن ضربان قلب به دستگاه گردش خون و تنفس ، مروری بر آموزش انجام شده و ارائه تذکرات مهم بهداشتی ، اخلاقی و اجتماعی و غیره در این بخش صورت می گیرد . این مرحله فرصت خوبی است برای ارائه نکات دانشی از قبیل رعایت نکات بهداشتی ، ایمنی و … می باشد .سپس دانش آموزان به امر نظافت و شستشو می پردازند . این مرحله نیز ۲۰ درصد برنامه را بخود اختصاص می دهد.

۷-مدیریت کلاس

آنچه کودکان در خصوص کلاس تربیت بدنی یاد می گیرند و آنچه در خارج از کلاس ، اتاق رختکن به هنگام شست وشو و نظافت پس از کلاس درس می آموزند ممکن است در تقابل با یکدیگر و در واقع ترکیبی از برداشت های مثبت و منفی باشد و لذا موارد زیر را باید به دقت در نظر گرفت .

قبل از آموزش :

 1. معلم باید لباس به تن کند که امکان حرکت آزاد را برای او فراهم کند.
 2. معلم بهتر است با هرکسی از دانش آموزان با ذکر نام ، سلام و احوالپرسی کند.
 3. کلیه وسایل ورزشی کلاس باید آماده شده باشد و مواردی که وی در نظر دارد تعلیم دهد مشخص باشد.

مقررات اتاق رختکن : در مدارس ما معمولا اتاق رختکن ، همان کلاس درس دانش آموزان است .دانش آموزان باید البسه خود را در محل مشخصی در کنار هم قرار دهند و پی ازخروج بهتر است معلم در کلاس را قفل کند.

البسه : استفاده از البسه ورزش از نظر بهداشتی ضروری است .فعالیت با لباس معمولی به هیچ وجه توصیه نمی شود زیرا تعریق و عدم ازادی عمل مضرات فراوانی را به همراه خواهد داشت . استفاده از شلوار گرم و لباس نخی و کفش ورزشی در حیاط مدرسه برای پسران مشکلی نخواهد داشت .در مورد دختران نیز توصیه می شود فضای مناسبی که امکان استفاده از چنین لباسی را برای انان فراهم می اورد مهیا شود.

معلم باید از دانش اموزان بخواهد در فاصله زمانی معیین البسه ورزش خود را بشویند و با لباس تمیز د رکلاس حاضر شوند . اهمیت حفظ نظم ، اراستگی و پاکیزگی باید مورد تایید واقع شود . البته تمیزی محل نیز تاثیر شگرفی بر انگیزش دانش اموزان دارد.

حضور و غیاب ، گرچه در سالهای اولیه دبستان وحضور وغیاب ضرورت چندانی نداردو معمولا همه در کلاس حضور دارند . ولی در پایه های بالاتر لازم است. با یکی از روشهای زیر به راحتی و به سرعت می توان این کار را انجام داد:

۱- توسط سرگروه : سرگروه موظف است افراد غایب را شناسایی کند.
محاسن : نوعی تمرین رهبری است و حضور و غیاب با سرعت انجام می شود.
معایب : امکان دارد به علل عاطفی سرگروه از ارائه برخی از اسامی خوددرای کند یا اسامی و چهره ها را فراموش میکند.
۲- از طریق تعیین محل استقرار : معلم نام و یا شمار اماکن خالی را یادداشت می کند.
محاسن : روشی نسبتا سریع بر حضور و غیاب است و امکان انطباق اسامی یا چهره ها برای معلم بیشتر است.
معایب : امکان تمرین رهبری را از دانش اموزان میگیرد . در این روش با روش سرگروه ها زمان بیشتری برای حضور و غیاب صرف می شود.
۳- حضور و غیاب توسط معلم و خواندن اسامی
محاسن: معلم با صرف کمترین تلاش اسامی را می اموزد .
معلم از حضور و غیاب دانش اموزان اصمینان حاصل می کند.
معایب : وقت گیر است.
امکان تمرین رهبری توسط دانش اموزان را سلب می کند.
حضور وغیاب باید در ابتدای کلاس درس انجام شود . اسامی افرادی که فاقد لباس مناسب هستند نیز یادداشت شود.

۴- استفاده بهینه از فضای ورزشی

گرچه متخصصین حداکثر نفرات کلاس تربیت بدنی در دبستان را ۳۵ نفر ذکر می کنند ولی کمتر معلمی شانس ان را دارد که در چندین کلاس تدریس کند.بنابراین باید راه هایی را اختیار کرد که از کل فضای اموزشی موجود به بهترین شکلی استفاده شود .این تدبیر به همراه استفاده از سرگروه برای گروه های انتخابی در هر کلاس معلم را قادر می سازد که گروه ها را در فضای مشخص شده به گردش در اورده و به کار انها به طور موثر نظارت کند .بدین ترتیب در یک فضای ورزشی فعالیت های زیادی را می توان به اجرا گذاشت.

۱-۴)روش های گروه بند ی کلاس :
در طی سال تحصیلی ، باید از روشهای گوناگونی برای گروه بندی دانش اموزان در کلاس درس تربیت بدنی استفاده کرد زیرا فراهم شدن فرصت های شغلی مناسب برای گروههای کاری ، جهت سرگروه یا کاپیتان شدن ، انها را از نظر کسب مهارتهای رهبری ، روحیه ورزشکاری و گسترش دایره ی دوستان رشد خواهدکرد .گروه هایی که ما می توانیم پیشنها د کنیم عبارتند از :

 1. گروه های کلاسی که برای دروس دیگر تعیین شده اند.
 2. گروه های همگن از دانش اموزان ماهر و یا گروههای ناهمگن متشکل از دانش اموز ماهر و کم مهارت .مهارت افراد از طریق تست یا مشاهده می شود.
 3. انتخاب شماره های دوم و سوم یا چهارم بر حسب تعداد نفرات کلاس
 4. انتخاب سرگروههای و دادن فرصت به انها برای انتخاب تصمیم تیم خود .
 5. جدا کردن قدبلندها از بین گروههای مختلف
 6. انتخاب تیم یا گروه توسط معلم
 7. انتخاب گروه بر حسب تمرین نوع خاص(گروهی طناب بازی ، گروهی دراز و نشست و … انجام دهند.)
 8. انتخاب سرگروه و خواستن از بچه ها برای استقرار پشت سرگروهها
 9. تقسیم یک دایره به دو گروه
 10. تقسیم کلاس بر حسب تعداد ، به عنوان مثال ده نفر اول به این گوشه سالن و ده نفر به این نقطه بروند.
 11. در این گروه بندی همانند مورد ۱۰ عمل می شود. لاکن دانش اموزان فعالیت و وسیله ای را ترجیح می دهند انتخاب می کنند.

در طی سال ، معلم بر کیفیت رهبری ازاد منشانه و وظایف و مسئولیت های کاپیتان تیم و یا سرگروه تاکید می کند.

کنترل و جابه جایی وسایل

اگر مسئول مستقیمی برای این کار وجود نداشته باشد ، راهی برای ان باید پیش بینی کرد. در هر یک از جلسات درس باید یکی از شاگردان این کار را بر عهده بگیرد .قبل از شروع درس ابزار لازم باید اماده شود تا از اتلاف وقت اموزش جلوگیری به عمل اید.
عمل انتقال وسایل به کلاس باید به راحتی وسرعت کافی انجام شود . چرخهای دستی وجعبه های چرخ دار می تواند در سهولت و سرعت حمل و نقل وسایل ونگهداری انها موثر باشد .


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما