پرسشنامه کانو فازی (در خصوص وضعیت عملکرد مطلوب)

پرسشنامه کانو فازی (در خصوص وضعیت عملکرد مطلوب)

کانو فازی (در خصوص وضعیت عملکرد مطلوب)

معرفی پرسشنامه
پرسشنامه کانو فازی (در خصوص وضعیت عملکرد مطلوب) شامل ۱۰ سوال است.

پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ و………

روایی پرسشنامه
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). و………

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

کانو : تحلیل کانو یکی از ابزارهای اندازه گیری کیفیت برای اولویت بندی خواسته های مشتریان براساس تاثیر آن ها در رضایت و خوشنودی مشتری می باشد. (کانو و همکاران، ۱۹۸۴؛ به نقل از میرشکار، ۱۳۹۴).

کانو فازی : لی در پژوهش خود نشان داد که مصاحبه شوندگان در پاسخ گویی به پرسشنامه کانو، احساسات چندگانه دارند که در مقابل مجبورند تنها به یک گزینه جواب دهند که این امر، احساسات جزئی پاسخ دهندگان را به گزینه های دیگر نادیده می گیرد. بنابراین رویکرد فازی پرسشنامه ی مدل کانو، در راستای مقابله با مسئله ی عدم اطمینان مشتریان در پاسخگویی به سؤال های پرسش نامه ارائه شد. پرسشنامه ی فازی کانو، افزون براینکه قادر است خواسته های پاسخ دهندگان را کامل دریافت کند با مدل های تفکر انسانی هم سازگاری بیشتری دارد. (صادقی مقدم و همکاران، ۱۳۹۱؛ به نقل از میرشکار، ۱۳۹۴).

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
نسخه PDF: دارد
تعداد سوال:  ۱۰ سوال
تعداد مولفه:  تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۸
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.